Klasa  Fungicidi
Opis  Sistemični fungicid sa jakim protektivnim, kurativnim, eradikativnim i dugim rezidualnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u jabuci i vinovoj lozi
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije  Krezoksim-metil
Formulacija  koncentrovana suspenzija
Delovanje  Lunar je fungicid na bazi aktivne materije krezoksim-metil iz grupe strobilurina. Njegov mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji mitohondrijalne respiracije, preko blokiranja transfera elektrona, čime se sprečava proizvodnja energije kod gljiva. Kresoksim-metil je lokalsistemik i u biljci ima translaminarno kretanje sa lica na naličje lista.
Karenca  21 dan – jabuka, 35 dan – vinova loza
Koncentracija  0,2 l/ha
Primena  jabuka, vinova loza
Pakovanje  100 ml, 200 ml