Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem u pšenici, paradajzu i krastavcu

PŠENICA:

  • za suzbijanje pepelnice (Blumeria graminis), sive pegavosti lista (Septoria tritici) i rđe pšenice (Puccinia sp.) u količini 0,75 l/ha.

Vreme primene: preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti, od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65).

TRITIKALE:

  • za sprečavanje pojave bolesti lista i stabla (Alternaria spp., Helminthosporium spp., Puccinia graminis sp. tritici, Pyrenophora spp., Septoria spp.) u količini 0,8 – 1,0 l/ha.

Vreme primene: preventivno, od pojave 5 vidljivih izdanaka do početka cvetanja (BBCH 25-61).

PARADAJZ:

  • za suzbijanje sive pegavosti paradajza (Septoria lycopersici) i crne pegavosti (Alternaria spp.) u količini 0,65 – 0,8 l/ha.

Vreme primene: od kraja faze izduživanja glavnog stabla do faze kada 70% plodova ima tipičnu boju zrelog ploda (faze 40-87 BBCH skale).

LESKA:

  • za suzbijanje prouzrokovača raka leske (Cytospora corylicola) u količini od 1 l/ha.

Vreme primene: preventivno pre ostvarivanja povoljnih uslova za nastanak bolesti, kada je leska u fazi početka listanja i u jesenjem tretmanu u oktobru pre opadanja lišća.

BOROVNICA:

  • za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i stabla borovnice (Septoria albopunctata) u količini od 0,5 l/ha.

Vreme primene: preventivno, od faze početka cvetanja (5% cvetova otvoreno) do sazrevanja plodova.

BRESKVA:

  • za sprečavanje pojave truleži plodova tokom skladištenja (Gloesporium spp., Penicillium, Alternaria spp., Botrytis cinerea) u količini 0,6 – 0,8 l/ha.

Vreme primene: 1 – 2 puta pre berbe, najkasnije 7 dana pred berbu.

LISNATO POVRĆE:

  • za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista povrća (Alternaria sp., Septoria sp.) u količini od 0,5 l/ha.

Vreme primene: preventivno, od faze kada je treći pravi list razvijen do faze kada je 70% lisne mase tipično za sortu (BBCH 13-47).

KRASTAVAC:

  • za suzbijanje crne pegavosti (Alternaria spp.) i plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u količini 0,65 – 0,8 l/ha, preventivno.

Vreme primene: od kraja izduživanja glavnog stabla do pune zrelosti plodova (faze 40-89 BBCH skale).

Može se primenjivati dva puta na istoj površini u toku godine.

MOGUĆNOST MEŠANJA

U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa drugim preparatima na bazi cipermetrina, fosetil-aluminijuma, dimetoata, dodina, boskalida. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi hlorpirifosa.

Image je protektivni i kurativni fungicid za subijanje pepelnice (Blumeria graminis), sive pegavosti lista (Septoria tritici) i rđe (Puccinia spp.) u usevu pšenice; sive pegavosti (Septoria lycopersici) i crne pegavosti (Alternaria spp.) u zasadima paradajza; plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) i crne pegavosti  (Alternaria spp.) u zasadima krastavca.

FITOTOKSIČNOST

Nema fitotoksičnosti ukoliko se primenjuje prema uputstvu proizvođača.