Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem u pšenici, paradajzu i krastavcu

PŠENICA:

  • za suzbijanje pepelnice (Blumeria graminis), sive pegavosti lista (Septoria tritici) i rđe pšenice (Puccinia sp.) u količini 0,75 l/ha.

Vreme primene: preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti, od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65).

TRITIKALE:

  • za sprečavanje pojave bolesti lista i stabla (Alternaria spp., Helminthosporium spp., Puccinia graminis sp. tritici, Pyrenophora spp., Septoria spp.) u količini 0,8 – 1,0 l/ha.

Vreme primene: preventivno, od pojave 5 vidljivih izdanaka do početka cvetanja (BBCH 25-61).

PARADAJZ:

  • za suzbijanje sive pegavosti paradajza (Septoria lycopersici) i crne pegavosti (Alternaria spp.) u količini 0,65 – 0,8 l/ha.

Vreme primene: od kraja faze izduživanja glavnog stabla do faze kada 70% plodova ima tipičnu boju zrelog ploda (faze 40-87 BBCH skale).

LESKA:

  • za suzbijanje prouzrokovača raka leske (Cytospora corylicola) u količini od 1 l/ha.

Vreme primene: preventivno pre ostvarivanja povoljnih uslova za nastanak bolesti, kada je leska u fazi početka listanja i u jesenjem tretmanu u oktobru pre opadanja lišća.

BOROVNICA:

  • za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i stabla borovnice (Septoria albopunctata) u količini od 0,5 l/ha.

Vreme primene: preventivno, od faze početka cvetanja (5% cvetova otvoreno) do sazrevanja plodova.

BRESKVA:

  • za sprečavanje pojave truleži plodova tokom skladištenja (Gloesporium spp., Penicillium, Alternaria spp., Botrytis cinerea) u količini 0,6 – 0,8 l/ha.

Vreme primene: 1 – 2 puta pre berbe, najkasnije 7 dana pred berbu.

LISNATO POVRĆE:

  • za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista povrća (Alternaria sp., Septoria sp.) u količini od 0,5 l/ha.

Vreme primene: preventivno, od faze kada je treći pravi list razvijen do faze kada je 70% lisne mase tipično za sortu (BBCH 13-47).

KRASTAVAC:

  • za suzbijanje crne pegavosti (Alternaria spp.) i plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u količini 0,65 – 0,8 l/ha, preventivno.

Vreme primene: od kraja izduživanja glavnog stabla do pune zrelosti plodova (faze 40-89 BBCH skale).

Može se primenjivati dva puta na istoj površini u toku godine.

MOGUĆNOST MEŠANJA

U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa drugim preparatima na bazi cipermetrina, fosetil-aluminijuma, dimetoata, dodina, boskalida. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi hlorpirifosa.

Image je protektivni i kurativni fungicid za subijanje pepelnice (Blumeria graminis), sive pegavosti lista (Septoria tritici) i rđe (Puccinia spp.) u usevu pšenice; sive pegavosti (Septoria lycopersici) i crne pegavosti (Alternaria spp.) u zasadima paradajza; plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) i crne pegavosti  (Alternaria spp.) u zasadima krastavca.

FITOTOKSIČNOST

Nema fitotoksičnosti ukoliko se primenjuje prema uputstvu proizvođača.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “IMAGE”

Your email address will not be published. Required fields are marked