Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Pšenica Lisna rđa (Puccinia recondita), žuta rđa (Puccinia striiformis), siva pegavost lista (Septoria tritici), siva pegavost lista i klasa (Septoria nodorum), trulež klasa (Fusarium spp.) 0,5-1 l/ha Od početka vlatanja do kraja cvetanja *OVP
Ječam Rđa (Puccinia hordei), mrežasta pegavost lista (Pyrenophora teres), sočivasta pegavost (Rhynchosporium secalis), ramularijska pegavost (Ramularia collo-cygni) 0,5-1 l/ha Od početka vlatanja do kraja klasanja *OVP

*OVP – Obezbeđena vremenom primene

ELATUS® ERA se primenjuje u ječmu za prvi tretman protiv mrežaste pregavosti, rđe i pepelnice ili u fazi lista zastavičara za suzbijanje ramularijske i mrežaste pegavosti ječma. Preporučena količina primene je 0,8 l/ha. U pšenici fungicid ELATUS® ERA preporučujemo u fazi lista zastavičara ili na početku cvetanja za zaštitu klasa, u količini primene 0,8 l/ha.

Mogućnost mešanja:
U većem broju ogleda utvrđena je fizička kompatibilnost sa mnogim preparatima, ali mogućnost mešanja treba proveriti pre primene. O mogućnosti mešanja ovog sredstva sa drugim sredstvima, redosledu mešanja i drugim detaljima, raspitati se kod zastupnika.