Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA, KRUŠKA

0,075-0,1%

Na početku obrazovanja prvih kolonija vaši Na početku piljenja prvih gusenica smotavca (pre ubušavanja u plodove) Pred cvetanje ili kasnije (posle cvetanja) kada se registruje prisustvo buve

KROMPIR

0,5 – 0,9

Tretiranjem na početku masovnog piljenja larvi

ULJANA REPICA

0,75 – 1,0

Na početku pojave imaga repičinog sjajnika

ŠEĆERNA REPA

1,5 – 2,0

Na početku pojave imaga repine pipe Pre pojave larvi četvrtog stupnja sovice (L4), a na osnovu procene ekonomske štete

DELOVANJE:

Insekticid iz grupe Organofosfata koji inhibira enzime acetilholinesteraze u ćelijama nervnog sistema insekata delujući svojim parama.

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju zelene vaši jabuke (
Aphis pomi), pepeljaste vaši kruške (Dysaphis pyri), crne kruškine vaši (Anuraphis farfarae), pepeljaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginea), jabukinog smotavac (Cydia pomonella), obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadu jabuke i kruške, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, repine pipe (Botynoderes punctiventris) i lisnih sovica (Mamestra brassicae, M. oleracea) u usevu šećerne repe i repičinog sjajnika(Meligethes aenus) u usevu uljane repice.
PREPORUKE I NAPOMENE:
meša se sa preparatima na bazi 
Diflubenzurona, Dimetoata i Tirama. Ne meša se sa preparatima alkalne reakcije i preparatima koji imaju visok sadržaj glikola i drugih alkohola. Preparat se ne sme primenjivati u mladom krompiru i ne sme se primenjivati u vreme leta pčela. Suzbijanje krompirove zlatice izvoditi samo u onim regionima, odnosno lokalitetima, gde nije utvrđena njihova rezistentnost na Cipermetrin, ostale piretroide i organofosforne insekticide. Zbog ukrštenerezistentnosti, za suzbijanje krompirove zlatice i obične kruškine buve alternativno ne primenjivati preparate na bazi bilo kog piretroida registrovanog u našoj zemlji. Na tretiranim površinama najmanje 14
dana posle primene ne dozvoliti pristum domaćim životinjama.