Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA, KRUŠKA

0,075-0,1%

Na početku obrazovanja prvih kolonija vaši Na početku piljenja prvih gusenica smotavca (pre ubušavanja u plodove) Pred cvetanje ili kasnije (posle cvetanja) kada se registruje prisustvo buve

KROMPIR

0,5 – 0,9

Tretiranjem na početku masovnog piljenja larvi

ULJANA REPICA

0,75 – 1,0

Na početku pojave imaga repičinog sjajnika

ŠEĆERNA REPA

1,5 – 2,0

Na početku pojave imaga repine pipe Pre pojave larvi četvrtog stupnja sovice (L4), a na osnovu procene ekonomske štete

DELOVANJE:

Insekticid iz grupe Organofosfata koji inhibira enzime acetilholinesteraze u ćelijama nervnog sistema insekata delujući svojim parama.

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju zelene vaši jabuke (
Aphis pomi), pepeljaste vaši kruške (Dysaphis pyri), crne kruškine vaši (Anuraphis farfarae), pepeljaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginea), jabukinog smotavac (Cydia pomonella), obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadu jabuke i kruške, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, repine pipe (Botynoderes punctiventris) i lisnih sovica (Mamestra brassicae, M. oleracea) u usevu šećerne repe i repičinog sjajnika(Meligethes aenus) u usevu uljane repice.
PREPORUKE I NAPOMENE:
meša se sa preparatima na bazi 
Diflubenzurona, Dimetoata i Tirama. Ne meša se sa preparatima alkalne reakcije i preparatima koji imaju visok sadržaj glikola i drugih alkohola. Preparat se ne sme primenjivati u mladom krompiru i ne sme se primenjivati u vreme leta pčela. Suzbijanje krompirove zlatice izvoditi samo u onim regionima, odnosno lokalitetima, gde nije utvrđena njihova rezistentnost na Cipermetrin, ostale piretroide i organofosforne insekticide. Zbog ukrštenerezistentnosti, za suzbijanje krompirove zlatice i obične kruškine buve alternativno ne primenjivati preparate na bazi bilo kog piretroida registrovanog u našoj zemlji. Na tretiranim površinama najmanje 14
dana posle primene ne dozvoliti pristum domaćim životinjama.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DESPOT”

Your email address will not be published. Required fields are marked