Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje bolesti u zasadima jabuke, jagode, vinovoj lozi, usevu suncokreta i uljane repice

JABUKA:

  • za suzbijanje prouzrokovača mrke pegavosti (Alternaria alternata) u količini 0,375-0,6 l/ha.

Vreme primene: preventivno, od početka cvetanja (10% cvetova otvoreno) do kraja cvetanja (BBCH 61-69).

JAGODA:

  • za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini 1,0-1,2 l/ha.

Vreme primene: preventivno, od početka do kraja cvetanja.

VINOVA LOZA:

  • za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini 1,0-1,2 l/ha.

Vreme primene: od kraja cvetanja do omekšavanja bobica (BBCH 69-85).

ULJANA REPICA

  • za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotina sclerotiorum) u količini 0,4-0,8 l/ha.

Vreme primene: u periodu od predcvetavanja pa do punog cvetanja.

SUNCOKRET

  • za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotina sclerotiorum) u količini 0,4-0,8 l/ha.

Vreme primene: u periodu od početka butonizacije pa do punog cvetanja.

LESKA: za suzbijanje prouzrokovača truleži ploda leske (Monilinia fructigena) u vreme cvetanja ženskih plodova i za suzbijanje prouzrokovača sive truleži plodova leske (Fusarium leteritium) u količini od 0,5 l/ha.
Vreme primene: početkom formiranja plodova i u vreme sazrevanja plodova a prvog opadanja.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa drugim fungicidima, ali pre primene obavezno proveriti kompatibilnost preparata. Ne meša se sa preparatima na bazi fosetil-aluminijuma, dodina i cipermetrina.

Dekada je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji se koristi za suzbijanje mrke pegavosti (Alternaria alternata) u zasadima jabuke i sive plesni (Botrytis cinerea) u zasadima jagode i vinove loze.

NAPOMENA

Način primene je folijarno ili orošavanjem.

FITOTOKSIČNOST

Zbog formulacije u kojoj se nalazi nije zabeležena fitotoksičnost na gajeni usev.