Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA, KRUŠKA

0,2 – 0,3 % (20 – 30 ml u 10 l vode)

Preventivno tretiranje pre sticanja uslova za zarazu, od početka cvetanja do početka zrenja (faze 51-71/81 BBCH skale)

BRESKVA, KAJSIJA, ŠLJIVA, TREŠNJA, VIŠNJA, BADEM

0,2 – 0,3 %

Protiv S. carpophila od početka listanja do pred sazrevanje plodova u zavisnosti od vremenskih uslova i infekcionog potencijala. Protiv P. rubrum od cvetanja do pred sazrevanje plodova u zavisnosti od vremenskih uslova i infekcionog potencijala.

VINOVA LOZA

0,2 – 0,3 %

Preventivno tretiranje protiv P. viticola od fenofaze pred cvetanje do šarka bobica. Tretmani protiv G. bidwelli u fazi rasta lastara do početka zrenja bobica.

DELOVANJE:

aktivna materija Kaptan pripada grupi Ftalimida i inhibira proces disanja, odnosno
aktivnost SH-enzima. Patogeni teže razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid.

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (
Venturia inaequalis) i kruške (Venturia pyrina), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i plamenjače šljive (Polystigma rubrum), plamenjače (Plasmopara viticola) i crna trulež (Guignardia bidwelli) vinove loze.

PREPORUKE I NAPOMENE:
ne mesa se sa Bordovskom i sumporno-krečnom čorbom i uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije (
Dimetoat, Dihlorvos, Heptenofos). Može biti fitotoksičan ako se na višim temperaturama vazduha meša sa preparatima na bazi dimetoata. Ne preporučuje se primena u zasadu jabuke sorte Crveni delišes i kruške Anžuj. Može ispoljiti blagu fitotoksičnost (kaptanove pege) na plodovima nekih sorti jabuke
(Vinesep) i kruške (Starking, Sejman, Boskovka) ako se primenjuje u fazi precvetavanja i formiranja plodova (oko mesec dana), a naročito ako se kombinuje sa preparatima na bazi sumpora. Pripremljen rastvor (1000 l tečnosti po hektaru) se mora utrošiti u roku od dva sata. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CAPI”

Your email address will not be published. Required fields are marked