Biljna vrsta

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Kukuruz

2,3 l/ha

Posle nicanja useva i korova, kada je kukuruz u fazi 2-8 razvijenih listova; širokolisni korovi u fazi do 8 listova, a travni u fazi do 4 lista.

*OVP

*OVP – obezbeđena vremenom primene

Spektar delovanja CALARIS® Pro

Jednogodišnji širokolisni korovi:

 • Lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
 • Štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
 • Štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)
 • Obična pepeljuga (Chenopodium album)
 • Tatula obična (Datura stramonium)
 • Samonikli suncokret (Helianthus annus)
 • Dvornik ptičji (Polygonum aviculare)
 • Veliki dvornik (Polygonum lapatifolium)
 • Poljska gorušica (Sinapis arvensis)
 • Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
 • Poljska gorčika (Sonchus arvensis)

Jednogodišnji travni korovi:

 • Proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
 • Sirak (Sorghum halepense)

Poseduje i izuzetno dobro delovanje na višegodišnji korov, poponac obični (Convolvulus arvensis).

Posebne napomene: U slučaju preoravanja na tretiranim površinama može se odmah sejati samo kukuruz, a u jesen iste godine na tretiranim površinama mogu se sejati ozima strna žita, lucerka i uljana repica uz prethodno duboko oranje. U proleće naredne godine, nakon dubokog oranja, mogu se sejati jara strna žita, kukuruz, soja, suncokret, krompir i šećerna repa.

Mogućnost mešanja: CALARIS® PRO se može mešati sa preparatima na bazi dikambe, S-metolahlora, nikosulfurona i rimsulfurona