CALARIS PRO

HERBICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Način delovanja:
Koncentrovana suspenzija (SC)

Brže, snažnije. duže delovanje

CALARIS® Pro je selektivni translokacioni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i travnih korova u usevu kukuruza.

Način delovanja:
CALARIS® Pro 
je herbicid na bazi dve aktivne materije, terbutilazina i mezotriona. Međusobno dopunjavanje i sinergija terbutilazina i mezotriona dodatno pojačava spektar, jačinu, brzinu i dužinu delovanja na korove. Mezotrion je aktivna materija iz hemijske grupe triketona, koju korovske biljke usvajaju pre svega preko lista, ali može biti usvojen i preko korena. Kroz biljku se kreće ksilemom i floemom, i u tkivu inhibira sintezu karotenoida, koji apsorbuju deo određenog spektra svetlosti i štite hlorofil od fotooksidacije. CALARIS® PRO svojim delovanjem indirektno izaziva razgradnju hlorofila i neposredno izbeljivanje i nekrozu tretiranih korova. Terbutilazin je selektivni translokacioni herbicid iz grupe triazina. Biljke ga usvajaju korenom i translociraju u stablo i listove. U korovskim biljkama dovodi do inhibicije fotosinteze, što za posledicu ima hlorozu i nekrozu listova.
CALARIS® Pro štiti usev kukuruza u dužem periodu jer pored folijarnog delovanja dovoljno je perzistentan u zemljištu i duže vreme sprečava nicanje semenskih korova. Visoko je selektivan za sve hibride kukuruza.

Категорије: ,

Опис

Biljna vrsta

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Kukuruz

2,3 l/ha

Posle nicanja useva i korova, kada je kukuruz u fazi 2-8 razvijenih listova; širokolisni korovi u fazi do 8 listova, a travni u fazi do 4 lista.

*OVP

*OVP – obezbeđena vremenom primene

Spektar delovanja CALARIS® Pro

Jednogodišnji širokolisni korovi:

 • Lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
 • Štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
 • Štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)
 • Obična pepeljuga (Chenopodium album)
 • Tatula obična (Datura stramonium)
 • Samonikli suncokret (Helianthus annus)
 • Dvornik ptičji (Polygonum aviculare)
 • Veliki dvornik (Polygonum lapatifolium)
 • Poljska gorušica (Sinapis arvensis)
 • Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
 • Poljska gorčika (Sonchus arvensis)

Jednogodišnji travni korovi:

 • Proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
 • Sirak (Sorghum halepense)

Poseduje i izuzetno dobro delovanje na višegodišnji korov, poponac obični (Convolvulus arvensis).

Posebne napomene: U slučaju preoravanja na tretiranim površinama može se odmah sejati samo kukuruz, a u jesen iste godine na tretiranim površinama mogu se sejati ozima strna žita, lucerka i uljana repica uz prethodno duboko oranje. U proleće naredne godine, nakon dubokog oranja, mogu se sejati jara strna žita, kukuruz, soja, suncokret, krompir i šećerna repa.

Mogućnost mešanja: CALARIS® PRO se može mešati sa preparatima na bazi dikambe, S-metolahlora, nikosulfurona i rimsulfurona