Način delovanja

Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (pre početka razvoja bolesti).

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Mogućnost mešanja

 

Ne sme se mešati sa uljanim preparatima i insekticidima na bazi dimetoata, malationa i hlorpirifosa.