Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice

Delovanje
BRAZDA je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Korovi ga usvajaju preko lista i korena. Svoj mehanizam delovanja ispoljava putem inhibicije enzima acetolaktat sintetaze (ALS). Klasifkacija rezistentnosti (HRAC): B.

Primena
Pšenica:
– 15-25 g/ha + 0,1 % okvašivača 
Megatron 90, od faze trećeg lista pa do formiranja drugog kolenca pšenice, a kada su korovi do 6 listova

Preporuke i napomene vezane za primenu
→  Može se može mešati sa herbicidima na bazi 2,4 D, furoksipir – meptila.
→  Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa), zbog ispirljivosti

Aktivna materija

Tribenuron-metil 750 g/kg

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Utrošak vode

Pšenica 200-400 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

30 g