Sastav Acrobat® MZ WG fungicida:

Acrobat® fungicid sadrži dve aktivne materije:

1.) Dimetomorf

2.) Mankozeb

Vremenska upotreba Acrobat® MZ WG fungicida:

– Upotrebiti najviše 3 puta u sezoni

– Intervali između tretmana zavise od vremenskih uslova, uglavnom od 10 do 14 dana

– Pri visokom pritisku infekcije skratiti interval između tretmana na 7 dana

Dimetomorf:

– je lokal-sistemik

– prodire u biljku brzo, zbog toga je sat vremena nakom tretiranja praktično otporan na spiranje kišom

– pruža zaštitu novih porasta

– sprečava prodiranje gljive kroz stomine otvore lista

Mankozeb:

– je ditiokarbamatni fungicid širokog spektra delovanja

– preventivno štiti površinu lista

– zahvaljujući inovativnoj formulaciji povećanu otpornost na spiranje kišom

– sprečava klijanje spora gljiva na površini biljaka

Mogućnost mešanja

Acrobat® MZ WG se ne sme mešati sa izrazito kiselim preparatima ( fosetil – Al, dimetoat, propamokarb ), uljnim preparatima i EC preparatima koji s mankozebom koaguliraju.

Preporuka upotrebe Acrobat® MZ WG u vinovoj lozi:

Efikasno suzbija plamenjaču vinove loze (Plasmopara viticola)

Odlično delovanje i pri jakom pritisku parazita (smene sunčanih i kišnih perioda)

Fungicid Acrobat® MZ WG ima sporedno delovanje i na „fomopsis“ (Phomopsis viticola) vinove loze kada se primennjuje pre cvetanja

Karenca 42 dana za grožđe

Preporuka upotrebe Acrobat® MZ WG u krompiru i paradajzu:

Odlično suzbija plamenjaču krompira (Phythophtora infestans)

Snažno delovanje na crnu pegavost lista krompira (Alternaria solani)

Tretirati preventivno kad god je moguće

Karenca 14 dana za krompir i paradajz

Preporuka upotrebe Acrobat® MZ WG u krastavcima:

Efikasno deluje protiv plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis)

Tretirati od početka vegetacije do početka plodonošenja

Karenca 14 dana u krastavcu

Preporuka upotrebe Acrobat® MZ WG u duvanu:

Efikasno deluje protiv plamenjače duvana (Peronospora tabacina)

Tretirati po sticanju uslova za zarazu

Karenca za duvan 21 dan

Opšte informacije

Naziv Acrobat® MZ WG
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 90 g/kg Dimetomorf, 600 g/kg Mankozeb
Oznaka proizvoda  Etiketa proizvoda
Sigurnosno-tehnički list  Sigurnosno-tehnički list
Informacije o sredini  Informacije o sredini

Način delovanja

Acrobat® MZ WG je preparat kontaktnog i dubinskog delovanja. Lokalni je sistemik, tako da se rasprostire unutar lišča i osigurava njegovu potpunu zaštitu. Na delovanje preparata posebno su osetljivi stadijumi stvaranja sporangiospora i zoospora. Zato, tretman preparatom Acrobat® MZ WG pre početka stvaranja spora u potpunosti zaustavlja oboljenje.

Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (pre početka razvoja bolesti). Kasnije, u zavisnosti od vremenskih uslova, nastaviti sa tretiranjem u sledećim intervalima: kišni period na 7-10 dana, sušni period 10-14 dana.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno

Mogućnost mešanja

 

Ne sme se mešati sa preparatima na bazi fosetil-Al, dimetoata, propamokarba, sumporno krečnom čorbom i preparatima koji sadrže bro.

 

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Duvan

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Plamenjača (duvan) 2,0 kg/ha Preventivno, pre počeka razvoja bolesti, najkasnije po pojavi prvih simptoma. Broj tretiranja u toku godine na istoj površini 3 puta.

Krastavac

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Lažna plesan (krastavac) 2,0 – 2,5 kg/ha Preventivno, pre početka razvoja bolesti, najkasnije po pojavi prvih simptoma Broj tretiranja u toku godine na istoj površini 3 puta

Krompir

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Crna pegavost krompira i paradajza 2,0 – 2,5 kg/ha Preventivno, pre početka razvoja bolesti, najkasnije po pojavi prvih simptoma Broj tretiranja u toku godine na istoj površini 3 puta
Plamenjača listova i krtola (plamenjača krompira) 2,0 – 2,5 kg/ha Preventivno, pre početka razvoja bolesti, najkasnije po pojavi prvih simptoma Broj tretiranja u toku godine na istoj površini 3 puta

Paradajz

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Crna pegavost krompira i paradajza 2,0 – 2,5 kg/ha Preventivno, pre početka razvoja bolesti, najkasnije po pojavi prvih simptoma Broj tretiranja u toku godine na istoj površini 3 puta

Rasadnik grožđa

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Plamenjača vinove loze 2,0 – 2,5 kg/ha Preventivno, pre početka razvoja bolesti, najkasnije po pojavi prvih simptoma Broj tretiranja u toku godine na istoj površini 3 puta