ACRAMITE 480 SC

Kategorija:
Aktivna materija:
Bifenazat 480 g/l
Formulacija:
Koncentrovana suspenzija (SC)
Klasifikacija rezistentnosti:
20D
Pakovanje:
50 ml, 100 ml i 250 ml
Proizvođač:
UPL

Karenca:
Jabuka – 14 dana
Malina, jagoda i paprika – 1 dan

Категорије: ,

Опис

Kontaktni akaricid za suzbijanje fitofagnih grinja

JABUKA: za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u količini 0,75 – 1,0 l/ha, uz utrošak vode 600 – 1500 l/ha.
Vreme primene: na početku pojave pokretnih formi.

*MALINA: za suzbijanje grinja lista maline (Phyllocoptes gracillis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae) u količini 0,2 – 0,375 l/ha.

*JAGODA: za suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae) u količini 0,2 – 0,25 l/ha.

* PAPRIKA: za suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae) u količini 0,2 – 0,375 l/ha.

*U postupku registracije.

Acramite 480 SC je selektivni akaricid za suzbijanje štetnih fitofagnih grinja na brojnim biljnim vrstama koja se gaje u zaštićenom prostoru i otvorenom polju. Preparat sadrži 480 g bifenazata, akaricida iz grupe karbazata, koji deluje kao inhibitor mitohondrijalnog transporta elektrona na kompleksu III. Odlikuje se brzim efektom na juvenilne stadijume i adulte grinja paučinara. Preparat ima dugotrajno rezidualno delovanje, a visoku toksičnost zadržava nezavisno od temperature i vlažnosti.
Acramite 480 SC nema sistemično delovanje, stoga je za efikasno delovanje potrebno obezbediti potpuno pokrivanje gornje i donje lisne površine. Bifenazat novoj hemijskoj grupi akaricida koja nema utvrđene rezistentnosti sa drugim akaricidima. Uvođenje preparata Acramite 480 SC na tržište znači uvođenje važnog partnera za upravljanje programom rezistentnosti.

NEŽELJENI EFEKTI

Zbog ukrštene rezistentnosti za suzbijanje fitofagnih grinja ne koristiti alternativno sa preparatom na bazi acekvinocila.