Klasa:Herbicidi
Opis:Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici
Proizvođač:Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije:Tribenuron – metil
Formulacija:vododisperzibilne granule
Delovanje:Tribenuron – metil je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. Korovske biljke ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS), ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselilna valina i izoleucina, a potom zaustavlja deobu ćelija i rast biljaka.
Karenca:Obezbeđena vremenom primene – pšenica
Koncentracija:15-25 g/ha
Primena:pšenica
Pakovanje:10 g, 20 g, 100 g, 250 g