Preventivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača pepelnice na vinovoj lozi i jabuci

JABUKA: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) u količini 0,3-0,5% (30-50 g u 10 l vode). Tretirati pri temperaturi između 18-25°C.
Vreme primene: preventivno, u vreme ostvarivanja primarnih i sekundarnih infekcija, od faze mišjih ušiju do faze kada plodovi dostignu oko 70% krajnje veličine (faze 54-77 BBCH skale).

VINOVA LOZA: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u količini 0,3-0,5% (30-50 g u 10 l vode). Tretirati pri temperaturi između 18-25°C.
Preparat ima sekundarno dejstvo na prouzrokovača crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola), na grinje na lozi: Colomerus vitis, Calepitrimerus vitis i jabuci Aculus schlechtendali.
Vreme primene: preventivno, u vreme ostvarivanja primarnih i sekundarnih infekcija, od faze kada se obrazuje 9 i više listova do početka šarka (faze 18-81 BBCH skale).
Može se primeniti najviše četiri puta u toku godine na istoj površini u intervalima od 10 do 14 dana između tretiranja.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Wetsul® se može mešati sa preparatima na bazi bakar-oksihlorida uz uslov da pH mešavine ostaje neutralan i sa preparatima iz grupe triazola. Ne sme se mešati sa preparatima jako alkalne i jako kisele reakcije.

Wetsul® je preventivni fungicid namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice jabuke i vinove loze. Elementarni sumpor, aktivna materija preparata Wetsul®, jedna je od prvih materija koja je počela da se primenjuje u zaštiti bilja. Zbog izvrsnog preventivnog delovanja na prouzrokvače biljnih bolesti, ali i značajnog fiziološkog efekta na biljke, sumpor se može primenjivati tokom cele vegetacije.
Wetsul® ima sekundarno delovanje na fitofagne grinje, zato se u mnogim tretmanima zaštite bilja dodaje određena količina preparata, kako bi se populacija grinja održala ispod praga štetnosti. Kvalitetna formulacija u obliku vododisperzibilnih granula omogućava brzo rastvaranje u vodi i potpuno nanošenje na površinu lista, čime se obezbeđuje dobar kontakt sa gljivom.

NAPOMENA

Na temperaturama ispod 16°C preparat deluje slabije zbog manje isparljivosti sumpora. Može biti fitotoksičan ako se primenjuje na temperaturama višim od 28°C. Preparati na bazi sumpora nisu dovoljno efikasni za primenu pri jakom infekcionom potencijalu patogena i kada je ostvarena zaraza pepelnicom na bobicama.
Wetsul® ne prati porast vršnih mladara koji su najosetljiviji na pepelnicu. Iz ovih razloga, preparat se najčešće koristi u kombinaciji sa lokalsistemicima iz grupe triazola, čime se produžava ukupno delovanje i odlaže pojava rezistencije na triazole.

NEŽELJENI EFEKTI

Preparat primenjen u propisanim vremenskim uslovima ne ispoljava negativne efekte na biljke.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WETSUL”

Your email address will not be published. Required fields are marked