Biljna vrsta

Štetni organizmi koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Kruška Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)

0,075-0,11%

Na početku piljenja larvi

14 dana

Jabuka Jabukov smotavac (Cydia pomonella)

0,075-0,11%

Pre početka piljenja larvi prve generacije, u fazi pojave “crne glave” i drugi tretman 10-14 dana kasnije

14 dana

Paradajz Moljac paradajza (Tuta absoluta)

0,08-0,1%

U vreme pojave prvih gusenica

3 dana

Breskva Breskvin smotavac (Cydia molesta), breskvin moljac (Anarsia lineatella)

0,05-0,075%

U vreme pojave štetočina, od kraja cvetanja do sazrevanja plodova

14 dana

Posebne napomene:
Tretman sa VOLIAM® Targo 063 SC obaviti u večernjim časovima, tj. kad temperatura ne prelazi 28°CPreparat se može na istoj površini primeniti dva puta u toku godine, odnosno četiri puta u usevu paradajza. Zbog potencijalnog razvoja rezistentnosti obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) na abamektin i jabukovog smotavca (Cydia pomonella) na hlorantraniliprol, alternativno ne primenjivati preparate na bazi abamektina i hlorantraniliprola. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne primenjivati u vreme cvetanja useva i u vreme ispaše pčela. Ako tokom primene sredstvo dospeva i na korove u cvetanju koje posećuju pčele, unišiti ovakve korove pre cvetanja ili pre primene ovog sredstva.

Mogućnost mešanja:
VOLIAM® Targo 063 SC
 se može mešati sa rafinisanim mineralnim uljima i preparatima neutralne, slabo kisele i slabo alkalne reakcije, a ne sme se mešati sa preparatima na bazi sumpora i kaptana i preparatima izrazito kisele i alkalne reakcije.