VOLIAM TARGO 063 SC

INSEKTICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Koncentrovana suspenzija (SC)

Da rod ode u prvu klasu!

VOLIAM® Targo 063 SC  je insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella) u jabukama, obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u kruškama, breskvinog smotavca (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) u breskvama i moljca paradajza (Tuta absoluta) u paradajzu.

Način delovanja:
VOLIAM® Targo 063 SC
  je insekticid na bazi dve aktivne materije: abamektina i hlorantraniliprola. Abamektin prodire u parenhimski sloj lisnog tkiva, gde se stvara depozit preparata, koji mu omogućava dugotrajno delovanje preparata i dugotrajnu efikasnost. Hlorantraniliprol je aktivna materija s novim mehanizmom delovanja, pa je odlično rešenje za suzbijanje insekata koji su već manje osetljivi prema velikom broju drugih aktivnih materija. Ima odlično ovicidno (jaja) i larvicidno (larve) delovanje na sve stadijume larvi, a kod nekih štetočina i na odrasle insekte. Da bi se obezbedio ovicidni (delovanje na jaja) efekat, neophodno je da jaja budu položena na već tretiranu površinu. VOLIAM® TARGO 063 SC poseduje odličnu otpornost na spiranje kišom.

Категорије: ,

Опис

Biljna vrsta

Štetni organizmi koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Kruška Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)

0,075-0,11%

Na početku piljenja larvi

14 dana

Jabuka Jabukov smotavac (Cydia pomonella)

0,075-0,11%

Pre početka piljenja larvi prve generacije, u fazi pojave “crne glave” i drugi tretman 10-14 dana kasnije

14 dana

Paradajz Moljac paradajza (Tuta absoluta)

0,08-0,1%

U vreme pojave prvih gusenica

3 dana

Breskva Breskvin smotavac (Cydia molesta), breskvin moljac (Anarsia lineatella)

0,05-0,075%

U vreme pojave štetočina, od kraja cvetanja do sazrevanja plodova

14 dana

Posebne napomene:
Tretman sa VOLIAM® Targo 063 SC obaviti u večernjim časovima, tj. kad temperatura ne prelazi 28°CPreparat se može na istoj površini primeniti dva puta u toku godine, odnosno četiri puta u usevu paradajza. Zbog potencijalnog razvoja rezistentnosti obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) na abamektin i jabukovog smotavca (Cydia pomonella) na hlorantraniliprol, alternativno ne primenjivati preparate na bazi abamektina i hlorantraniliprola. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne primenjivati u vreme cvetanja useva i u vreme ispaše pčela. Ako tokom primene sredstvo dospeva i na korove u cvetanju koje posećuju pčele, unišiti ovakve korove pre cvetanja ili pre primene ovog sredstva.

Mogućnost mešanja:
VOLIAM® Targo 063 SC
 se može mešati sa rafinisanim mineralnim uljima i preparatima neutralne, slabo kisele i slabo alkalne reakcije, a ne sme se mešati sa preparatima na bazi sumpora i kaptana i preparatima izrazito kisele i alkalne reakcije.