Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

U smeši sa pesticidima

0,3

U vreme primene izabranog sredstva za zaštitu bilja

MEHANIZAM DELOVANJA

Vin-Film ađuvant (pomoćno sredstvo) koje se dodaje pesticidima radi
povećanja perzistentnosti (produženog delovanja pesticida) i osiguranja
maksimalne efikasnosti svakog tretmana povećanjem pokrovnosti
depozita pesticida, zaštitom od isparavanja i spiranja depozita pesticida
usled padavina ili zalivanja, zaštitom depozita od degradacije procesima
oksidacije i hidrolize, UV zračenjem i ostalim degradacionim faktorima.

PREPORUKE I NAPOMENA:

lišće tretiranih biljaka ne sme se koristiti za ishranu domaćih životinja.
Preparat deluje kao okvašivač smanjujući površinski napon tečnosti
čime kapi posle tretmana bolje pokrivaju i bolje prijanjaju na tretiranu
površinu. Preparat se ne rastvara u vodi te ne postoji mogućnost
spiranja depozita pesticida tokom ponovnog vlaženja tretiranih biljaka,
odnosno povećava stepen zadržavanja aktivne materije. Omogućuje
ravnomerniju pokrovnost i bolje prodiranje kroz biljne delove obavijene
voštanom prevlakom ili dlačicama. Štiti, odnosno znatno umanjuje i
usporava mogućnost raspadanja aktivne materije usled procesa hidrolize.
Sprečava degradaciju aktivnih materija pod uticajem ultraviolentnog
zračenja, prekomernog zagrevanja pesticidnog depozita (odbijanjem
sunčevog zračenja), ograničava stepen isparavanja pesticida koje odlikuje brza isparljivost. Preparat Vin-Film omogućuje očuvanje strukture bioloških preparata.