Primena VIBRANCE® DUO:

 1. Pšenica – za suzbijanje snežne plesni (Fusarium nivalis), sive pegavosti lista i klasa (Septoria nodorum), glavnice (Tiletia tritici), gari (Ustilago nuda), fuzarioza i smeđe truleži (Rhizoctonia spp.) u količini 200 ml/100 kg semena u toku dorade semena u zatvorenim uređajima za tretiranje, uz utrošak vode od 0-1,5 l/100 kg semena
 2. Ječam – za suzbijanje snežne plesni (Fusarium nivalis), prugavosti lista ječma (Fusarium nivalis), gari (Ustilago nuda, Ustilago hordei), fuzarioza (Fusarium spp.) i smeđe truleži (Rhizoctonia spp.) u količini 200 ml/100 kg semena u toku dorade semena u zatvorenim uređajima za tretiranje, uz utrošak vode od
  0-1,5 l/100 kg semena
 3. Tritikale – za suzbijanje snežne plesni (Fusarium nivalis), sive pegavosti lista i klasa (Septoria nodorum), glavnice (Tiletia tritici), gari (Ustilago tritici), fuzarioza (Fusarium spp.) u količini 200 ml/100 kg semena u toku dorade smena u zatvorenim uređajima za tretiranje, uz utrošak vode od 0-1,5 l/100 kg semena
 4. Raž – za suzbijanje snežne plesni (Fusarium nivalis), sive pegavosti lista i klasa (Septoria nodorum), glavnice (Tiletia tritici), gari (Ustilago tritici), fuzarioza (Fusarium spp.) i crne truleži stabljike (Urocystis acculata) u količini 200 ml/100 kg semena u toku dorade semena u zatvorenim uređajima za tretiranje, uz utrošak vode od 0-1,5 l/100 kg semena
 5. Ovas – za suzbijanje otkrivene gari (Ustilago avenae) i fuzarioza (Fusarium spp.) u količini 150 ml/100 kg semena u toku dorade semena u zatvorenim uređajima za tretiranje, uz utrošak vode od 0-1,5 l/100 kg semena

Syngenta-Vibranceduo seedcare

VIBRANCE® DUO dokazano omogućava brži i snažniji razvoj korenovog sistema, pri čemu biljke lakše podnose stresne situacije i ulaze bolje pripremljene za zimu.

Brži i snažniji razvoj korenovog sistema – što zajedno za izuzetnom efikasnošću u suzbijanju fuzarioza, glavnice, gari i drugih bolesti – doprinosi očuvanju potencijalnog prinosa. Brzo nicanje, ukorenjavanje i bokorenje useva omogućavaju bolju absorpciju vode i hranljivih materija, pri čemu se povećava otpornost na brojne stresne faktore.

Prednosti primene VIBRANCE® DUO:

 • Ne spira se i ne dopire u dublje slojeve zemljišta – formira zaštitni sloj oko semena, duž korenovog sistema i stabla pri čemu se postiže dugotrajnija zaštita biljaka/useva
 • Sistemik sa kontaktnim i kurativnim dejstvom
 • Izuzetna efikasnost u suzbijanju snežne plesnivosti i gari
 • Smanjen je rizik od nastanka rezistentnosti
 • Podstiče brže klijanje i nicanje, čak i pri nepovoljnim vremenskim uslovima
 • Uniformno nicanje i jače bokorenje useva
 • Stmuliše razvoj i bočno grananje korenovog sistema
 • Pozitivne efekte ispoljava i u uslovima vlažnog i hladnog vremena i u regionima sa suvom klimom
 • Veoma dobro prijanjanje i zadržavanje na semenu
 • Bezbedan za upotrebu i prepakivanje
 • Može se primeniti razređen ili nerazređen – 0-1,5 l vode na 100 kg semena
 • Inovativna formulacija za tretman semena

Syngenta-Vibranceduo seedcare

Nova tehnologija zaštite semena zasnovana je na kombinaciji dokazanog fludioksonila i vrhunskog SDHI fungicida – sedaksana.
VIBRANCE® DUO predstavlja kombinaciju dve aktivne supstance (fludioksonil i sedaksan). Sedaksan je fungicid iz najnovije grupe SDHI molekula, koje karakteriše izuzetno sistemično dejstvo. Zahvaljujući svojoj mobilnosti sedaksan štiti ne samo seme, već i ceo korenov sistem i mlade biljke u kritičnim fazama razvoja. U kombinaciji sa fludioksonilom, koji ima kontaktno dejstvo, Vibrance Duo omogućava vrhunsku zaštitu od najznačajnijih prouzrokovača bolesti strnih žita.

Još jedna velika prednost VIBRANCE® DUO je stimulativno dejstvo na vigor biljaka i razvoj snažnijeg korenovog sistema (bolje ukorenjavanje).
Syngenta ogledi širom sveta su pokazali da uz pomoć VIBRANCE® DUO dobijamo 300-500 kg/ha veći prinos u odnosu na standarnde fungicidne tretmane semena.

Usev Spektar delovanja Količina, vreme i način primene
Pšenica • Snežna plesan strnih žita ( Fusarium nivalis )
• Siva pegavost lista i klasa ( Seporia norodum )
• Glavnica pšenice ( Tiletia tritici )
• Gar pšenice ( Ustilago tritici )
• Fuzarioze ( Fusarium spp. )
• Smeđa trulež ( Rhizoctonia spp. )
200 ml preparata na 100 kg semena
Primenjuje se jednom u toku dorade semena, aplikatorom ili mešanjem sa semenom u zatvorenim aparatima za  vlažno tretiranje semena.
Ječam • Snežna plesan strnih žita ( Fusarium nivalis )
• Pokrivena gar ( Ustillago hordei )
• Otkrivena gar  ( Ustilago nuda )
• Fuzarioze ( Fusarium spp. )
• Prugavost lista ( Pyrenophora graminea )
200 ml preparata na 100 kg semena
Primenjuje se jednom u toku dorade semena, aplikatorom ili mešanjem sa semenom u zatvorenim aparatima za  vlažno tretiranje semena.
Tritikale • Snežna plesan strnih žita ( Fusarium nivalis )
• Glavnica  ( Tiletia tritici )
• Gar ( Ustilago tritici )
• Fuzarioze ( Fusarium spp. )
• Pegavost lišća ( Seporia norodum )
200 ml preparata na 100 kg semena
Primenjuje se jednom u toku dorade semena, aplikatorom ili mešanjem sa semenom u zatvorenim aparatima za  vlažno tretiranje semena.
Raž • Snežna plesan strnih žita ( Fusarium nivalis )
• Pegavost lišća ( Seporia norodum )
• Glavnica ( Tiletia tritici)
• Gar ( Ustilago tritici )
• Fuzarioze ( Fusarium spp. )
• Crna trulež stabljike ( Urocystis acculata )
200 ml preparata na 100 kg semena
Primenjuje se jednom u toku dorade semena, aplikatorom ili mešanjem sa semenom u zatvorenim aparatima za  vlažno tretiranje semena.
Ovas • Otkrivena gar ( Ustillago avenae )
• Fuzarioze ( Fusarium spp. )
200 ml preparata na 100 kg semena
Primenjuje se jednom u toku dorade semena, aplikatorom ili mešanjem sa semenom u zatvorenim aparatima