Biljna vrsta

Štetni organizmi koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Kruška Obična kruškina buva (Psylla pyri)

0,05-0,075%
Ili
0,05-0,075% + 0,25% mineralnog ulja

U vreme masovnog piljenja larvi, posle opadanja kruničnih listića

14 dana

Malina i kupina Malinina grinja galica (Phyllocoptes gracilis), erifidna grinja maline i kupine (Acalitus essigii), običan paučinar (Tetranychus urticae), atlantski pregalj (Tetranychus atlanticus)

0,5-0,75 l/ha

U vreme pojave pokretnih formi

7 dana

Soja Običan paučinar (Tetranychus urticae), atlantski pregalj (Tetranychus atlanticus)

0,3-0,5 l/ha

U vreme pojave pokretnih formi. Drugo tretiranje se, po potrebi, može izvršiti 8-10 dana posle prvog tretiranja

7 dana

Pasulj

Posebne napomene: Preparat ne primenjivati kada je spoljna temperatura veća od 28°C, ili kada se očekuje da će preći tu granicu u naredna dva dana od momenta primene, jer očekivani efekat može izostati. U toku jedne vegetacione sezone, najviše se može primeniti dva puta na istoj površini. Najviša efikasnost se postiže kada se VERTIMEC® 018 EC koristi u kasnim večernjim satima. Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada zbog opasnosti od trovanja pčela.

Mogućnost mešanja: VERTIMEC® 018 EC u kombinaciji sa mineralnim uljem se ne sme mešati sa preparatima na bazi kaptana i sumpora.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VERTIMEC 018 EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked