Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

PŠENICA

0,8 -1,0 l/ha

Od sredine bokorenja do pojave drugog kolenca pšenice, korovi u fazi intenzivnog porasta

KUKURUZ (merkantilni i silažni)

0,6 – 0,8 l/ha

Kada kukuruz ima 3-4 lista (pre pojave petog), a korovi u fazi intenzivnog porasta

DELOVANJE:

Velox spada u grupu herbicida koji deluju hormonski. Usvaja se listom i u maloj meri korenom a kreće se naviše i naniže u biljci. Akumulira se u meristemskim tkivima.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
    štir obični (
    Amaranthus retroflexus ), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti ), loboda obična (Atriplex patula ), pelin (Artemisia vulgaris ), pepeljuga obična (Chenopodium album ), tarčužak (Capsella bursa pastoris ), konica obična (Galinsoga parviflora ), samonikli suncokret (Helianthus annuus ), gorčika (Sonchus spp .), buzdika (Myagrum perfoliatum ), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum ), gorušica (Sinapis arvensis ), boca obična (Xantium strumarium ).

  • VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE VRSTE:
    različak njivski (
    Centaurea cyanus ), palamida njivska (Cirsium arvense ), poponac njivski (Convolvulus arvensis ).

PREPORUKE I NAPOMENE:

primenjuje se pri temperaturama od 5 – 25°C. Pratiti vremensku prognozu, proletnji mrazevi nakon tretmana mogu uzrokovati oštećenja pšenice. Nije dovoljno efikasan za broć (Galium aparine), ukoliko je prisutan i ovaj korov preporučuje se kombinacija sa herbicidom Lodin. Sprečiti zanošenje na susedne kulture, može izazvati fitotoksične efekte.