Neselektivni translokacioni herbicid-arboricid za suzbijanje drvenastih i zeljastih korovskih vrsta

Delovanje
Triklon 4 je neselektivni translokacioni herbicid – arboricid koji ima karakteristiku brzog usvajanja preko lista korovskih biljaka, dobru translokaciju, odnosno kretanje kroz biljku u oba pravca i nakupljanje u tačkama porasta, što sve dovodi do pojave hloroze, nekroze i potpunog sušenja korovskih biljaka. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): 0

Primena
Nepoljoprivredne površine:
– 1-3 l/ha (10-30 ml na 100 m²), na nepoljoprivrednim površinama, površinama koje se pripremaju za pošumljavanje i za stvaranje proseka pored dalekovoda, na suvim kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje, železničkim prugama.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ slabije deluje na uskolisne korove.
→ u cilju veće efikasnosti može se mešati sa preparatima na bazi glifosata, klopiralida i 2,4 D.
→ koristi se za suzbijanje izbojaka iz panjeva lišćara, prskanjem ili premazivanjem u odnosu 1:5 delova vode (za biljke iz familije hrasta) i 1:10 (zaostale lišćare)
→ Na tretirane površine najmanje 63 dana posle primene, ne puštati na ispašu mlečnu stoku, a 28 dana ostalu stoku.
→ Na tretiranim površinama sadnja se može obaviti nakon 6 meseci od primene.
→ Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (manje od 1% humusa) u kraškim područjima, površinama koje služe za sakupljanje pitke vode, izrazito erozivnim površinama, železničkim mostovima i 15m oko njih.

Aktivna materija

Triklopir-butotil (triklopir) 667,9 g/l

Formulacija

koncentrat za emulziju (EC)

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

Primenjuje se na nepoljoprivrednim površinama

Pakovanje

1l

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TRIKLON 4”

Your email address will not be published. Required fields are marked