Selektivni sistemični translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici

PŠENICA: u količini 15-25 g/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES plus.
Vreme primene: od faze tri razvijena lista pa do formiranja drugog kolenca (faze 13-32 BBCH skale).

Tribufen je efikasan na sledeće korove: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), pepeljuga (Chenopodium album), gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media), hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), dimnjača (Fumaria officinalis), ljutić (Ranunculus repens), kamilica (Matricaria indora), čestoslavica (Veronica persica) i mrtva kopriva (Lamium purpureum).
Slabo suzbija broćiku (Galium aparinae).

Mogućnost druge primene

Preparati na bazi tribenuron-metila koriste se za suzbijanje širokolisnih korova u suncokretu tolerantnom na tribenuron-metil.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatom Strabon. Sa drugim preparatima ga ne treba mešati bez prethodne provere.

Tribufen je selektivni sistemični herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici.

NAPOMENA

U normalnom plodoredu nema ograničenja u pogledu useva koji se mogu sejati u sezoni nakon primene sredstava. Ako dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, mogu se sejati strna žita, kukuruz i suncokret tolerantan na tribenuron-metil.

FITOTOKSIČNOST

Tribufen je fitotoksičan za širokolisne useve i zasade i zbog toga treba sprečiti zanošenje preparata na osetljive biljne vrste.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TRIBUFEN”

Your email address will not be published. Required fields are marked