Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

PŠENICA I JEČAM

0,5 (za tretiranje sa zemlje) 0,7 (za tretiranje iz vazduhoplova)

Preventivno ili po pojavi prvih simptoma

VINOVA LOZA

0,015% (1-1,5 ml u 10 l vode)

Tretiranjem od početka cvetanja do zatvaranja grozda

DELOVANJE:

Tilt 250 EC je sistemični folijarni fungicid iz grupe triazola. Deluje preventivno, kurativno i eradikativno. Inhibira sintezu ergosterola i sprečava razvoj gljive. Kreće se i translaminarno.

SPEKTAR DELOVANJA:

Koristi se za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice vinove loze (Uncinula necator), pepelnice pšenice i ječma (Erysiphe graminis), rđe pšenice i ječma (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice i ječma (Septoria tritici i Septoria nodorum) i okruglaste pegavosti pšenice i ječma (Rhynchosporium secalis).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Dobro delovanje preparata je nezavisno od vremenskih uslova. Štiti u izvesnoj meri i novoizrasle lastare. Ne ostavlja mrlje kod stonog grožda. Nema uticaja na ukus, proces vrenja i organoleptička svojstva vina. Utrošak vode kod vinove loze 800-1000 l/ha, kod pšenice 300-500 l, a iz vazduhoplova 50 l.