Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu soje

Delovanje
Tiffany® 75 WG je selektivni, sistemični herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Korovske biljke ga usvajaju lišćem i korenom. Mehanizam delovanja ispoljava kao inhibitor sinteze aminokiselina. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B..

Primena
Soja
– 8l g/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača Trend 90
Vreme primene:
Posle nicanja useva i korova, kada je soja u fazi prve troliske (faza 11 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 listova.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ U usevu soje može se mešati sa preparatima Imazar® 40 ili Boston® 480 SL.
Ne sme se primenjivati:
→ ukoliko je temperatura vazduha u dužem periodu 25 °C.
→ ukoliko soja nije formirala prvu trolisku.
→ pri visokoj relativnoj vlažnosti vazduha.
→ na kosim erozivnim površinama i kraškim poljima, zbog ispirljivosti .
→ na usevima koji pate od stresa izazvanog sušom, potopljenim zemljištem, niskim temperaturama, napadom insekata, nedostatkom hranljivih materija ili drugim faktorima koji nepovoljno utiču na razvoj useva.
→ na tretiranim površinama ne smeju se primenjivati folijarni organofosforni insekticidi 7 dana pre i 4 dana posle primene ovog preparata.

 

Aktivna materija

Tifensulfuron-metil 750 g/kg

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Količina primene

8 g/ha

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

8g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TIFFANY 75 WG”

Your email address will not be published. Required fields are marked