Delovanje
Supernova 72 WP je preparat na bazi dve aktivne materije. Metalaksil-M je sistemični fungicid iz hemijske grupe acilalanina, koji deluje preventivno i kurativno. Mehanizam delovanja mu se zasniva na inhibiciji sinteze proteina. Mankozeb je fungicid iz hemijske grupe ditiokarbamata koji ima delovanje na više različitih mesta u ćeliji gljive. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 4, M3.

Primena
• Malina – Plamenjača (Phytophtora fragariae var. rubi); 65 g na 10 l vode na 10 m dužnih zalivanjem zemljišta u brazde. Preventivno, od početka listanja.
• Krompir i paradajz – Plamenjača (Phytophtora infestans); 2,5 kg/ha (25 g/100 m²). Preventivno pre ostvarivanja uslova za infekciju, a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Može se mešati sa većinom fungicida i velikim brojem drugih pesticida, osim sa onima koji su alkalne reakcije i sa sumpornim preparatima.

Aktivna materija

Mankozeb 640 g/kg + Metalaksil 80 g/kg

Formulacija

Kvašljivi prašak (WP)

Utrošak vode

400-600 l/ha – krompir i paradajz
600-1000 l/ha – malina

Karenca

Krompir i paradajz – 21 dan
Malina – obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

25g, 250g, 1kg