Delovanje
Supernova 72 WP je preparat na bazi dve aktivne materije. Metalaksil-M je sistemični fungicid iz hemijske grupe acilalanina, koji deluje preventivno i kurativno. Mehanizam delovanja mu se zasniva na inhibiciji sinteze proteina. Mankozeb je fungicid iz hemijske grupe ditiokarbamata koji ima delovanje na više različitih mesta u ćeliji gljive. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 4, M3.

Primena
• Malina – Plamenjača (Phytophtora fragariae var. rubi); 65 g na 10 l vode na 10 m dužnih zalivanjem zemljišta u brazde. Preventivno, od početka listanja.
• Krompir i paradajz – Plamenjača (Phytophtora infestans); 2,5 kg/ha (25 g/100 m²). Preventivno pre ostvarivanja uslova za infekciju, a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Može se mešati sa većinom fungicida i velikim brojem drugih pesticida, osim sa onima koji su alkalne reakcije i sa sumpornim preparatima.

Aktivna materija

Mankozeb 640 g/kg + Metalaksil 80 g/kg

Formulacija

Kvašljivi prašak (WP)

Utrošak vode

400-600 l/ha – krompir i paradajz
600-1000 l/ha – malina

Karenca

Krompir i paradajz – 21 dan
Malina – obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

25g, 250g, 1kg

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SUPERNOVA 72 WP”

Your email address will not be published. Required fields are marked