Problemi koje možete rešiti

 • Štir obični

  Amaranthus-retroflexus
 • Vijušac njivski

  Vijušac njivski
 • Pepeljuga obična

  Chenopodium-album
 • Pepeljuga srcolisna

  Pepeljuga srcolisna
 • Palamida

  Palamida
 • Tatula obična

  Tatula obična
 • Proso korovsko

  Proso korovsko
 • Gorušica poljska

  Sinapis-arvensis
 • Boca obična

  Boca obična
 • Pomoćnica obična

  Pomoćnica obična
 • Dvornik veliki

  Dvornik veliki
 • Lubeničarka njivska

  Lubeničarka njivska
 • Gorušica poljska

  Sinapis-arvensis
 • Divlji sirak iz rizoma

  Divlji sirak iz rizoma
 • Čistac jednogodišnji

  Čistac jednogodišnji

 

 

KUKURUZ

Primenjuje se posle nicanja useva kukuruza i korova kada je usev u fazi 2-8 razvijenih listova (faze 11-18 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 razvijenih listova.

 • Količina primene: 2 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: obezbeđena vremenom primene za kukuruz