Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Luk, praziluk , celer, šargarepa , brokoli , artičoka, krompir

Folijarno – 0,2% (20 g u 10 l vode) Navodnjavanje 2,5 kg/ha (25 g na 100 m2).

Prvi tretman obaviti kada se pojavi prvi par stalnih listova, a zatim do kraja vegetacije tretmani na 2 nedelje

Paradajz , paprika , tikvice, krastavac , plavi patlidžan , pasulj , jagoda , salata , lubenica , dinja

Folijarno – 0,2 – 0, 25% (20 g – 25 g u 10l vode) Navodnjavanje – 2,5 -3 kg/ha (25 g – 30 g na 100m2).

Prva primena treba biti izvedena prilikom setve ili u vreme rasađivanja, a zatim na 15 do 20 dana tokom vegetacije

PREPORUKE I NAPOMENE
Stemicol je sredstvo odbrane koje pospešuje procese samoodbrane u biljkama i unapređivanje opšteg zdravstvenog stanja, te povećanje kondicione stabilnosti što se odražava na poboljšanje kvaliteta i prinosa.
Stemicol je prirodni, netoksični i biorazgradiv proizvod, koji ne ostavlja nikakve ostatke i ne utiče na korisnu faunu. Proizvod se može koristiti u sistemu integralne zaštite (IPS – Integrisani pest management) što omogućava smanjenje primene hemijskih pesticida, tako doprinoseći do zdravije i održive poljoprivredne proizvodnje.
Može se mešati sa drugim đubrivima. Može se mešati sa standardnim pesticidima. Ne sme se mešati sa proizvodima sa jakom kiselom ili alkalnom reakcijom.
Stemicol je netoksičan, nema ostataka, potpuno bio-razgradiv i ne utiče na ostalu faunu i floru..
Najbolja efekat za useve se postiže kada se korisni ceo fitovacuna® program tokom ciklusa proizvodnje u cilju da biljke imaju imuni sistem uvek aktivan.

MEHANIZAM DELOVANJA:

receptori hitooligosaharida (razvijeni iz hitina) aktivraju se u nekoliko minuta izazivajući molekularne i fiziološke promene te se koncentacija unutarćelijskog CA+2 i MAPK proteina koji fosforilišu meta protein povećava. Meta protein uključuje transkripciju faktora koji regulišu odbrane gene. Transkripcija i biohemijske promene imaju za rezultat: jačanje ćelijskog zida biljaka, a kao posledica mehaničkog jačanja usled depozita kaloze čime se otežava prodor patogena u ćeliju; proizvodnja sekundarnih metabolita biljaka koji iskazuju antimikrobnu aktivnost i direktno su štetni za patogena.