Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje plamenjače u usevima krompira, paradajza, krastavca i vinove loze

Primena
Sphinx® MZ je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Primenjuje se u:

krompiru i paradajzu, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) preventivnim tretiranjem, tokom vegetacije, pre sticanja uslova za infekciju u količini 2-2,5 kg/ha (20-25g na 100m2);

krastavcu, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) preventivnim tretiranjem, a najkasnije kada se pojave prvi simptomi u količini 2-2,5 kg/ha (20-25g na 100m2);

vinovoj lozi, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) preventivnim tretiranjem tokom vegetacije, a najkasnije po pojavi prvih simptoma u količini od 2-2,5 kg/ha (20-25g na 100m2).

 

Aktivna materija

Dimetomorf 90 g/kg + Mankozeb 600 g/kg

Formulacija

vododisperzibilne granule (WG)

Količina primene

2-2,5 kg/ha

Utrošak vode

400 l/ha (krompir, paradajz), 600 l/ha (krastavac), 600-1000 l/ha (vinova loza)

Karenca

14 dana za krompir, paradajz i krastavac, 21 dan za stone i 42 dana za vinske sorte grožđa

Pakovanje

20g, 200g, 1kg