Problemi koje možete rešiti

 • Plamenjača krompira i paradajza

  Plamenjača povrća image
 • Plamenjača vinove loze

  Fungicides Pattern Image
 • Plamenjača krastavca

  Fungicides Pattern Image

 

 

VINOVA LOZA

U zasadu vinove loze se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) preventivnim tretiranjem, tokom vegetacije, a najkasnije po pojavi prvih simptoma oboljenja.
 • Količina primene: 2-2,5 kg/ha
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: tri puta
 • Karenca: 42 dana za vinske sorte grožđa, 21 dan sa stone sorte grožđa

KROMPIR, PARADAJZ

U usevu krompira i paradajza se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans) preventivnim tretiranjem, tokom vegetacije, pred sticanje uslova za ostvarenje infekcije.
 • Količina primene: 2-2,5 kg/ha
 • Utrošak vode: 400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: tri puta
 • Karenca: 14 dana za krompir i paradajz

KRASTAVAC

U usevu krastavca se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) preventivnim tretiranjem a najkasnije po pojavi prvih simptoma oboljenja.
 • Količina primene: 2-2,5 kg/ha
 • Utrošak vode: 400-600 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: tri puta
 • Karenca: 14 dana za krastavac