Totalni sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova

Delovanje
SIRKOSAN® je totalni, sistemični herbicid koji se primenjuje folijarno. Mehanizam delovanja se ispoljava inhibiranjem biosinteze aminokiselina. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): G.

Primena
Strništa i nepoljoprivredne površine:
– 3–10 l/ha (30–100 ml na 100 m²), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, pa do faze punog cvetanja (korovi visine 15-40 cm).
Voćnjaci
– 2–8 l/ha (20–80 ml na 100 m²), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, pa do faze punog cvetanja (korovi visine 15-40 cm).

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ne sme se primenjivati u zasadima voća i vinove loze mlađim od 4 godine. Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intezitetu zakorovljenosti, ranijim fazama porasta korova, povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjom količinom vode. Veće količine preparata se primenjuju pri jačem intezitetu zakorovljenosti, kasnijim fazama porasta korova, nepovoljnim vremenskim uslovima i sa većom količinom vode. Sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i zasade i zelene delove voća i vinove loze.

Aktivna materija

Glifosat-IPA so 480 g/l

Formulacija

koncentrovani rastvor (SL)

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

1l, 5l, 10l

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SIRKOSAN SL”

Your email address will not be published. Required fields are marked