Totalni sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova

Delovanje
SIRKOSAN® je totalni, sistemični herbicid koji se primenjuje folijarno. Mehanizam delovanja se ispoljava inhibiranjem biosinteze aminokiselina. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): G.

Primena
Strništa i nepoljoprivredne površine:
– 3–10 l/ha (30–100 ml na 100 m²), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, pa do faze punog cvetanja (korovi visine 15-40 cm).
Voćnjaci
– 2–8 l/ha (20–80 ml na 100 m²), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, pa do faze punog cvetanja (korovi visine 15-40 cm).

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ne sme se primenjivati u zasadima voća i vinove loze mlađim od 4 godine. Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intezitetu zakorovljenosti, ranijim fazama porasta korova, povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjom količinom vode. Veće količine preparata se primenjuju pri jačem intezitetu zakorovljenosti, kasnijim fazama porasta korova, nepovoljnim vremenskim uslovima i sa većom količinom vode. Sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i zasade i zelene delove voća i vinove loze.

Aktivna materija

Glifosat-IPA so 480 g/l

Formulacija

koncentrovani rastvor (SL)

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

1l, 5l, 10l