Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Jabuka Čađava pegavost lišća i

krastavost plodova

(Venturia inaequalis), pepelnica (Podosphaera

leucotricha)

0,013-0,02% Posle listanja, na pošetku rasta mladara, odnosno po formiranju cvetnih pupoljaka 28 dana
Kruška Čađava pegavost lišća i

krastavost plodova

(Venturia pyrina)

0,013-0,02% Posle listanja, na pošetku rasta mladara, odnosno po formiranju cvetnih pupoljaka 28 dana
Krompir Crna pegavost (Alternaria solani) 0,5 l/ha U vreme pojave prvih simptoma i kasnije u vegetaciji po potrebi 14 dana
Kajsija Sušenje cvetova i

grančica (Monilinia spp.), pepelnica (Sphaerotheca spp.)

0,03% Početak cvetanja 7 dana
Borovnica Uvenuće i sušenje cvetova i izdanaka (Monilinia vaccinii-corymbosi) 0,4 l/ha Od početka razvoja pupoljaka do cvetanja, jednom u toku sezone *OVP
Celer Pegavost lista (Septoria apiicola) 0,5 l/ha Faze razvoja vegetacionog dela biljke koji se koristi za berbu. 14 dana
List peršuna Pegavost lista (Septoria apii), crna pegavost lista (Alternaria spp.), pepelnica (Erysiphae spp.) 0,5 l/ha Faze razvoja vegetacionog dela biljke koji se koristi za berbu. 14 dana
Ren Crna pegavost lista (Alternaria spp.) 0,5 l/ha Preventivno kada se steknu uslovi za razvoj oboljenja ili najkasnije po pojavi prvih simptoma. 14 dana
Cvekla Lisna pegavost (Cercospora beticola), pepelnica (Erysiphae betae), rđa (Uromyces betae) 0,4 l/ha Početak zatvaranja redova; 10% biljaka zatvorilo prostor između sebe do 28 dana pred berbu. 28 dana
Kelj, karfiol, brokoli Crna pegavost lista (Alternaria brassiceae, A. brassicicola), pegavost lista (Mycosphaerella spp.) 0,5 l/ha Faze razvoja vegetacionog dela biljke koji se koriste za bebru. 21 dan
Ukrasne biljke Rodovi Alternaria, Colletotrichum, Cercospora, Erysiphe, Phradgmidium, Puccinia, Phylosticta, Ramularia, Septoria, Stemphylium, Uromyces 0,05% Preventivno kada se steknu povoljni uslovi za razvoj oboljenja ili najkasnije po pojavi prvih simptoma. *OVP

*OVP – Obezbeđena vremenom primene

Posebne napomene: Preporučuje se preventivni tretman ili na samom početku infekcionog procesa. Preporuka je da se primenjuje sa nekim od kontaktnih fungicida (npr. CADURANS-kaptan) radi proširenja delovanja na sve infekcione faze i sprečavanje razvoja rezistentnosti. SCORE® 250 EC se na istoj površini, u toku jedne godine, može primeniti najviše tri puta u jabukama, kruškama i krompiru, tj. dva puta za ostale namene, uključujući i alternativnu primenu drugih fungicida iz grupe triazola. Izuzetak su zasadi borovnica gde se može primeniti jednom u toku vegetacione sezone.

Mogućnost mešanja:

Može se mešati sa većinom preventivnih fungicida i insekticida, uz prethodnu proveru kompatibilnosti. Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat).

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SCORE 250 EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked