RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

FUNGICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Vododisperzibilne granule (WG)

Vaš dugogodišnji verni saveznik

RIDOMIL® Gold MZ 68 WG je sistemični i kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani) paradajza i krompira i plamenjače maline (Phytophthora fragariae var. rubi).

Način delovanja:
RIDOMIL® Gold MZ 68 WG je fungicid sa dvostrukim mehanizmom delovanja. Metalaksil-M se apsorbuje korenom, listovima i stablom i zbog odlične pokretljivosti unutar biljaka, prati rast novoizraslih biljnih delova, koji su na taj način zaštićeni od infekcije. Mehanizam delovanja se bazira na inhibiciji sinteze proteina u organizmu gljiva, čime se remete procesi metabolizma koji dovode do uginuća patogena. Mankozeb je preventivni fungicid koji u kontaktu sa sporom gljive inhibira proces ćelijskog disanja što za posledicu ima sprečavanje klijanja spora i na taj način onemogućava nastanak infekcije u početnim fazama.

Категорије: ,

Опис

Usev

Patogeni koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola)

2,5 kg/ha

Preventivno, tretiranjem kada se ostvare uslovi za zaraze, a najkasnije po pojavi prvih simptoma.

28 dana stone sorte, 42 dana vinske sorte vinove loze

Paradajz, krompir Plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani)

2,5 kg/ha

Preventivno, tretiranjem kada se ostvare uslovi za zaraze, a najkasnije po pojavi prvih simptoma.

21 dan

Malina Plamenjača (Phytophthora fragariae var. rubi)

65 g preparata

u 10 litara vode

na 10 dužnih

metara

Početkom listanja

*OVP

*OVP – Obezbeđena vremenom primene

Mogućnost mešanja:

Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom, insekticidima kisele reakcije i preparatima koji sadrže ulje.