Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

VINOVA LOZA

2,0 – 2,5

Preventivna primena pre pojave simptoma primarne zaraze, a najkasnije pri pojavi prvih simptoma (od faze intenzivnog porasta lastara do formiranja grozdova)

DELOVANJE:

Kombinacija dve aktivne materije sistemičnog i kontaktnog delovanja. Metalaksil-M (Mefenoksam) prodire u biljku i deluje preventivno i kurativno. Inhibira sintezu proteina, a Folpet deluje na više mesta i zaustavlja disanje gljive. Dvojno delovanje preparata obezbeđuje bolju efikasnost, dužu zaštitu, i sporije sticanje rezistencije kod fitopatogenih gljiva.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen suzbijanju plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Pravi sistemik, dobro kretanje kroz biljku i naniže do korena i naviše do vrha rasta vegetacione kupe. Interval izmedu tretiranja 10 do 12 dana u stabilnim vremenskim uslovima, odnosno 7 do 8 dana ako su učestale padavine. Preventivna primena u ranoj vegetaciji je od bitnog značaja za pouzdano delovanje. U cilju razvijanja antirezistentne strategije preporučuju se 2 uzastopna tretmana, a zatim fungicid sa drugačijim mehanizmom delovanja. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom, insekticidima kisele reakcije (Dihlorvos, Dimetoat), alkalnim preparatima i preparatima EC formulacija.