Usev

Patogeni koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola)

2,0-2,5 kg/ha

Tokom vegetacije preventivno, u uslovima povoljnim za razvoj infekcije a najkasnije po pojavi prvih simptoma bolesti.

35 dana

Mogućnost mešanja:
Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom, insekticidima kisele reakcije i alkalnim preparatima.