RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG

FUNGICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Vododisperzibilne granule (WG)

Sigurna zaštita vinograda

RIDOMIL® Gold Combi 45 WG je lokalsistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u zasadu vinove loze.

Način delovanja:
RIDOMIL® Gold Combi 45 WGje kombinovani preparat sa kontaktnim i kurativnim delovanjem. Aktivna materija metalaksil-M se nakon aplikacije veoma brzo usvaja u biljno tkivo, zbog čega je otporan na ispiranje kišom. Zbog izvanredne pokretljivosti ksilemom unutar biljke, transportuje se do vršnih delova novoizraslog biljnog tkiva, koje je na taj način zaštićeno od infekcije. Folpet, kao aktivna materija nespecifičnog mesta delovanja, pruža odličnu površinsku zaštitu od plamenjače (Plasmopara viticola), a potpomaže i delovanje na sivu trulež (Botrytis cinerea). Takođe, sprečava pojavu rezistencije kod plamenjače na metalaksil-M, što je dodatni razlog za njegovu primenu.

Dvojno delovanje RIDOMIL® Gold Combi 45 WG obezbeđuje kurativno delovanje do 48 sati nakon ostvarene infekcije.

Категорије: ,

Опис

Usev

Patogeni koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola)

2,0-2,5 kg/ha

Tokom vegetacije preventivno, u uslovima povoljnim za razvoj infekcije a najkasnije po pojavi prvih simptoma bolesti.

35 dana

Mogućnost mešanja:
Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom, insekticidima kisele reakcije i alkalnim preparatima.