RELDAN 22 EC

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Hlorpirifos 225 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Dow AgroSciences

Karenca: 21 dan, uljana repica – OVP

MDK: 0,05 – kupus; 0,2 – breskva, strnine; 0,3 – trešnja, višnja; 0,5 – jabuka, vinsko i stono grožđe

MBT: 3

Категорије: ,

Опис

Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

0,2 – 0,25 % (20 – 25 ml u 10 l vode )

Pre ubušivanja gusenica smotavca u plodove

DELOVANJE:

Reldan 22 EC je insekticid iz grupe organofosfata koji inhibira enzime acetilholinesteraze u ćelijama nervnog sistema insekata delujući svojim parama.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju lisnih vaši (Aphididae), zelene lisne vaši jabuke (Aphis pomi), pepeljaste vaši jabuke (Disaphis plantaginea), zelene breskvine vaši (Myzus persicae), lisnih minera, jabukinog i breskvinog savijača, kruškine buve (Psylla pyri), pepeljastog (Lobesia botrana) i žutog grožđanog moljca (Clysia ambiguella), žitnog bauljara (Zabrus tenebrioides), kupusara (Pieris brassicae), repičinog sjajnika (Melighetes aeunus).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Ne sme se primenjivati u fazi cvetanja. Ne mešati sa preparatima na bazi alkalne reakcije kao i fungicidima na bazi folpeta, mankozeba, kaptana, bakar-hidroksida, Bordovske čorbe, kvašljivog sumpora. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Na tretiranim površinama najmanje 14 dana po primeni ne dozvoliti pristup domaćim životinjama. organo-fosfat sa dugim rezidualnim delovanjem. Deluje na sve insekte koji grizu, kao i na stadijume larve i odraslog insekta.