Preventivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza

Primena
Ranman® Top je snažna kombinacija aktivne materije cijazofamid i specijalnih ađuvanata. Odličan fungicid u suzbijanju prouzrokovača plamenjače krompira, paradajza, krastavca i bostana. Cijazofamid kao aktivna materija ima jedinstven mehanizam delovanja, čime predstavlja najbolji alat u antirezistentnoj strategiji. Ranman Top je najbolji preventivni fungicid za zaštitu novog porasta. Sa inovativnom TOP formulacijom ravnomerno se raspoređuje na površini lista i stabla kreirajući idealan zaštitni film. Ranman Top ima odličnu efikasnost u svim vremenskim uslovima i odličnu otpornost od spiranja kišom.

 

Aktivna materija

cijazofamid 160g/l

Formulacija

koncentrovana suspenzija (SC)

Količina primene

0,5 l/ha

Karenca

3 dana paradajz, 7 dana krompir

Pakovanje

50ml, 500ml, 1l