QUADRIS

FUNGICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Koncentrovana suspenzija (SC)

Kvalitet koji traje

QUADRIS je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) vinove loze, plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani) paradajza i krompira, plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis), pepelnice (Erysiphae heraclei) i crne pegavosti (Alternaria dauci) mrkve, pegavosti lista cvekle (Cercospora spp.), sušenja lastara maline (Dydimella applanata) i sive pegavosti lista jagode (Mycosphaerella fargariae). Sporedno deluje na truleži i pepelnice.

Način delovanja:
Aktivna materija azoksistrobin se odlikuje lokalsistemičnim delovanjem, što joj omogućava ravnomerno raspoređivanje u biljnom tkivu nakon tretmana. Deluje inhibitorno na proces ćelijskog disanja patogena, sprečavajući tako sporulaciju i formiranje plodonosnih tela.

Категорије: ,

Опис

Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola), pepelnica (Uncinula necator) 0,75 l/ha Tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja. 21 dan
Malina Sušenje lastara (Dydimella applanata) 0,75 l/ha Preventivno, od faze kada su prvi lastari dužine oko 60 cm i kada se očekuju povoljni uslovi za zaražavanje i širenje oboljenja. 10 dana
Jagoda Siva pegavost lista (Mycosphaerella fargariae) 0,75-1 l/ha Preventivno, do početka zrenja i nakon berbe. 3 dana
Krompir Plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani) 0,75 l/ha Preventivno, pred sticanje uslova za zaražavanje, najkasnije u vreme pojave prvih simptoma, kada postoje ili se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja. 14 dana
Paradajz Plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani) 0,75 l/ha Preventivno, pred sticanje uslova za zaražavanje, najkasnije u vreme pojave prvih simptoma, kada postoje ili se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja. 3 dana
Krastavac Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis) 0,75 l/ha Preventivno, od faze 2 prava lista, u zavisnosti od vremenskih uslova i prisustva inokuluma u intervalima 8-10 dana. 4 dana
Mrkva Crna pegavost lista (Alternaria dauci), pepelnica (Erysiphae heraclei) 1 l/ha  U fazi prvi pravi list razvijen do završen rast – postugnuta forma i veličina korena. 7 dana
Cvekla Pegavost lista (Cercospora spp.) 1 l/ha Po pojavi prvih simptoma 14 dana

Mogućnost mešanja:
Može se mešati sa većinom insekticida i fungicida. Pre upotrebe proveriti kompatibilnost sa drugim preparatima. Preparat se primenjuje prskanjem ili orošavanjem svim uređajima za tretiranje sa zemlje.