Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola), pepelnica (Uncinula necator) 0,75 l/ha Tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja. 21 dan
Malina Sušenje lastara (Dydimella applanata) 0,75 l/ha Preventivno, od faze kada su prvi lastari dužine oko 60 cm i kada se očekuju povoljni uslovi za zaražavanje i širenje oboljenja. 10 dana
Jagoda Siva pegavost lista (Mycosphaerella fargariae) 0,75-1 l/ha Preventivno, do početka zrenja i nakon berbe. 3 dana
Krompir Plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani) 0,75 l/ha Preventivno, pred sticanje uslova za zaražavanje, najkasnije u vreme pojave prvih simptoma, kada postoje ili se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja. 14 dana
Paradajz Plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani) 0,75 l/ha Preventivno, pred sticanje uslova za zaražavanje, najkasnije u vreme pojave prvih simptoma, kada postoje ili se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja. 3 dana
Krastavac Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis) 0,75 l/ha Preventivno, od faze 2 prava lista, u zavisnosti od vremenskih uslova i prisustva inokuluma u intervalima 8-10 dana. 4 dana
Mrkva Crna pegavost lista (Alternaria dauci), pepelnica (Erysiphae heraclei) 1 l/ha  U fazi prvi pravi list razvijen do završen rast – postugnuta forma i veličina korena. 7 dana
Cvekla Pegavost lista (Cercospora spp.) 1 l/ha Po pojavi prvih simptoma 14 dana

Mogućnost mešanja:
Može se mešati sa većinom insekticida i fungicida. Pre upotrebe proveriti kompatibilnost sa drugim preparatima. Preparat se primenjuje prskanjem ili orošavanjem svim uređajima za tretiranje sa zemlje.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “QUADRIS”

Your email address will not be published. Required fields are marked