QUADRIS TOP

FUNGICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Koncentrovana suspenzija (SC)

Tvrđava u odbrani od bolesti

QUADRIS® TOP je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača sušenja lastara maline (Dydimella applanata), plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani) paradajza, sive pegavosti lista jagode (Mycosphaerella fargariae), plamenjače kupusa (Peronospora parasitica), crne pegavosti lista lubenice i kupusa (Alternaria spp.).

Način delovanja:
QUADRIS® TOP je kombinacija aktivne materije iz grupe triazola i strobilurina (QoI), čijom se zajedničkom primenom povećava efikasnost na biljne bolesti, a istovremeno i smanjuje mogućnost pojave rezistencije. Azoksistrobin inhibira respiraciju i poseduje preventivno, kurativno i eradikativno (sprečava sporulaciju) delovanje. Difenokonazol je aktivna materija širokog spektra delovanja iz hemijske grupe triazola, koji inhibiraju sintezu ergosterola gljiva. Poseduje translaminarno delovanje, tj. kreće se kroz list tretirane biljke sa njegovog lica ka naličju i obratno. Ovakvo delovanje obezbeđuje da se praparat ravnomerno raspoređuje u zelenom biljnom tkivu.
Zahvaljujući svom translaminarnom kretanju kroz sprovodne sudove, QUADRIS® TOP pruža maksimalnu zaštitu useva/zasada i svih biljnih delova koji nisu direktno izloženi fungicidu tokom primene (zaštita novog porasta).

Категорије: ,

Опис

Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Malina Sušenje lastara (Dydimella applanata) 0,75-1 l/ha U vreme intenzivnog porasta izdanaka i nakon berbe 7 dana
Jagoda Siva pegavost lista (Mycosphaerella fargariae) 0,75-1 l/ha Od početka vegetacije do početka zrenja i nakon završene berbe 3 dana
Lubenica Crna pegavost lista (Alternaria spp.) 0,75-1 l/ha Od početka rasađivanja do početka zrenja plodova 3 dana
Paradajz Plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani) 0,75-1 l/ha Od razvijenog petog pravog lista do fenofaze početka zrenja plodova 7 dana
Kupus Plamenjača (Peronospora parasitica), crna pegavost lista (Alternaria spp.) 0,75-1 l/ha Tokom vegetacije, u zavisnosti od pojave ili sticanja uslova za pojavu bolesti. 21 dana

Mala količina primene, fleksibilnost u vremenu primene i mali rizik za korisne insekte, omogućava da se QUADRIS® TOP odlično uklapa u integralne programe zaštite (IPM).

Mogućnost mešanja:

Ne sme se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja i sredstvima za ishranu bilja izrazito kisele i izrazito bazne reakcije, kao ni sa uljanim formulacijama sredstava za zaštitu bilja.