Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Malina Sušenje lastara (Dydimella applanata) 0,75-1 l/ha U vreme intenzivnog porasta izdanaka i nakon berbe 7 dana
Jagoda Siva pegavost lista (Mycosphaerella fargariae) 0,75-1 l/ha Od početka vegetacije do početka zrenja i nakon završene berbe 3 dana
Lubenica Crna pegavost lista (Alternaria spp.) 0,75-1 l/ha Od početka rasađivanja do početka zrenja plodova 3 dana
Paradajz Plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani) 0,75-1 l/ha Od razvijenog petog pravog lista do fenofaze početka zrenja plodova 7 dana
Kupus Plamenjača (Peronospora parasitica), crna pegavost lista (Alternaria spp.) 0,75-1 l/ha Tokom vegetacije, u zavisnosti od pojave ili sticanja uslova za pojavu bolesti. 21 dana

Mala količina primene, fleksibilnost u vremenu primene i mali rizik za korisne insekte, omogućava da se QUADRIS® TOP odlično uklapa u integralne programe zaštite (IPM).

Mogućnost mešanja:

Ne sme se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja i sredstvima za ishranu bilja izrazito kisele i izrazito bazne reakcije, kao ni sa uljanim formulacijama sredstava za zaštitu bilja.