Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Malina Sušenje lastara (Dydimella applanata) 0,75-1 l/ha U vreme intenzivnog porasta izdanaka i nakon berbe 7 dana
Jagoda Siva pegavost lista (Mycosphaerella fargariae) 0,75-1 l/ha Od početka vegetacije do početka zrenja i nakon završene berbe 3 dana
Lubenica Crna pegavost lista (Alternaria spp.) 0,75-1 l/ha Od početka rasađivanja do početka zrenja plodova 3 dana
Paradajz Plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani) 0,75-1 l/ha Od razvijenog petog pravog lista do fenofaze početka zrenja plodova 7 dana
Kupus Plamenjača (Peronospora parasitica), crna pegavost lista (Alternaria spp.) 0,75-1 l/ha Tokom vegetacije, u zavisnosti od pojave ili sticanja uslova za pojavu bolesti. 21 dana

Mala količina primene, fleksibilnost u vremenu primene i mali rizik za korisne insekte, omogućava da se QUADRIS® TOP odlično uklapa u integralne programe zaštite (IPM).

Mogućnost mešanja:

Ne sme se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja i sredstvima za ishranu bilja izrazito kisele i izrazito bazne reakcije, kao ni sa uljanim formulacijama sredstava za zaštitu bilja.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “QUADRIS TOP”

Your email address will not be published. Required fields are marked