Način delovanja
Clearfield® Plus tehnologija je najmodernija zaštita od korova, koja kombinuje visoko prinosne hibride sa odličnom zaštitom od širokog spektra korova. Ovakva primena herbicida preko zemljišta i folijarno, obezbeđuje visoke prinose umanjujući zavisnost od vremenskih uslova.

Primenjuje se sa zemlje, folijarno, prskanjem. nije dovoljeno tretiranje iz vazduhoplova.

Clearfield® Plus tehnologija i preparat Pulsar® Plus se primenjuje isključivo kod Clearfield® Plus hibrida suncokreta.

Inovativna formulacija u herbicidu Pulsar® Plus smanjuje površinski napon tečnosti i tako sprečava formiranje kapi na površini lista.

Nikada ne koristiti Pulsar® Plus kod obicnog Clearfield® hibrida suncokreta!

Zbog inovativne formulacije herbicida Pulsar® Plus dolazi do znatno povećanog usvajanja aktivne materije imazamoks koja znatno oštećuje već postojeće Clearfield® hibride suncokreta.

Suncokreti
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Ambrozija 1,2 – 2,0 l/ha Kada je suncokret u fazi razvoja dva lista do faze razvijenosti osam listova (faze 12-18 BBCH skale).
Pepeljuga obična 1,2 – 2,0 l/ha Kada je suncokret u fazi razvoja dva lista do faze razvijenosti osam listova (faze 12-18 BBCH skale).
Uskolisni i širokolisni korovi 1,2 – 2,0 l/ha Kada je suncokret u fazi razvoja dva lista do faze razvijenosti osam listova (faze 12-18 BBCH skale). Jednom u toku godine na istoj površini.
Viljušac, njivski 1,2 – 2,0 l/ha Kada je suncokret u fazi razvoja dva lista do faze razvijenosti osam listova (faze 12-18 BBCH skale).
Volovod 1,2 – 2,0 l/ha Kada je suncokret u fazi razvoja dva lista do faze razvijenosti osam listova (faze 12-18 BBCH skale). Jednom u toku godine na istoj površini