Način delovanja
* U usevima soje, pasulja, graška i Clearfield suncokretu u stresnim uslovima, može prouzrokovati prolaznu fitotoksičnost, koja se manifestuje blagom hlorozom i kratkotrajnim zastojem u porastu, što se ne odražava na razvoj i prinos useva.

* Sprečiti zanošenje kapi na susedne osetljive biljke, a naročito na lisnato povrće i šećernu repu.

Mogućnost mešanja
Može biti fitotoksičan ako se primeni u kombinaciji sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata

Lucerka
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Ambrozija 1,0 – 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Bljutavi štir 1,0 – 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Divlja mrkva 1,0 – 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Pepeljuga obična 1,0 – 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Volovod 1,0 – 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista

Običan grašak
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Ambrozija 1,0 – 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Bljutavi štir 1,0 – 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Divlja mrkva 1,0 – 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Pepeljuga obična 1,0 – 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Volovod 1,0 – 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista

Pasulj
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Ambrozija 1,0 – 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Bljutavi štir 1,0 – 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Divlja mrkva 1,0 – 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Pepeljuga obična 1,0 – 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Volovod 1,0 – 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista

Soja
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Ambrozija 1,0 – 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Bljutavi štir 1,0 – 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Divlja mrkva 1,0 – 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Pepeljuga obična 1,0 – 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Volovod 1,0 – 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista