Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

KUKURUZ (MERKANTILNI I SILAŽNI)

0,44 + Trend 90 (0,1 %)

Biljke kukuruza u fazi 2-6 listova (faze 12-16 BBCH skale)

DELOVANJE:

 

Kombinacija tri aktivne materije od kojih dva, Nikosulfuron i Rimsulfuron spadaju u grupu inhibitora acetolaktat sintetaze (ALS). Delovanje ispoljavaju sprečavajući sintezu razgranatih aminokiselina (valin, leucin, izoleucin). Brzo se transportuju u meristemska tkiva. Usvajaju se listom i korenom i kreću naviše i naniže u biljci sprovodnim sudovima ksilema i floema. Treća aktivna materija, Dikamba pripada grupi Derivati benzoeve kiseline, transportuje se ksilemom i floemom i akumulira u delovima biljke koji rastu.

 

SPEKTAR DELOVANJA:

 

A – JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE KOROVE: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar lepljivi (Setaria verticiliata), muhar zeleni (Setaria viridis), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense).

B – VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE KOROVE: sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense), pirevina obična (Agropyrum repens).

C – JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVE: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), štir obični (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), čistac jednogodišnji (Stachys annua), boca obična (Xanthium strumarium).
D – VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVE: palamida njivska (
Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis).

 

PREPORUKE I NAPOMENE:

Idealan proizvod za proizvođače koji vole jednostavna rešenja za ozbiljne probleme. Vreme primene je usaglašeno sa fazom kada su korovi najosetljiviji, odnosno višegodišnji uskolisni korovi razvili 3-5 lista, jednogodišnji uskolisni korovi se nalaze u fazi od 1 lista do faze bokorenja, a širokolisni korovi od 2 do 6 listova. Primenjuje se uz utrošak vode od 200-400 l/ha.