Sistemični fungicid za tretiranje pšenice, ječma, uljane repice i suncokreta

PŠENICA I JEČAM: za suzbijanje bolesti lista i stabla u količini 0.8-1 l/ha.
Vreme primene: od vlatanja do punog cvetanja.
Može se primeniti dva puta tokom vegetacije.

ULJANA REPICA: za suzbijanje bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u količini 0,8-1 l/ha.
Vreme primene: početkom cvetanja kad je 20% cvetova otvoreno, a drugi put 7-10 dana kasnije.

SUNCOKRET: za suzbijanje bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u količini 0,8-1 l/ha.
Vreme primene: jednom u periodu od početka pa do punog cvetanja.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Može se mešati sa drugim preparatima radi proširenja spektra delovanja. Ne mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije.

Postulat je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje pepelnice (Blumeriela graminis), sive pegavosti lista (Septoria tritici), rđa (Puccinia spp.) i paleži klijanaca (Fusarium spp).

FITOTOKSIČNOST

Ne izaziva fitotoksične efekte ako se primenjuje u skladu sa uputstvom proizvođača.