Način delovanja
Granule se veoma lako rastvaraju u vodi i nije potrebno nikakvo posebno mešanje irastvaranje preparata pre upotrebe. Rastvor je stabilan i nema taloženja na dnu prskalice niti se začepljuju dizne.

Mogućnost mešanja
Dobro se meša sa drugim preparatima za zaštitu bilja osim sa kiselim insekticidima (dihlorvos, dimetoat) i uljanim preparatima.