U fungicidu PLENARIS® se nalazi aktivna materija oksatiapiprolin je, iz hemijske grupe piperidinil-tiazol-isoksazolina.  PLENARIS® je prvi Syngentin fungicid koji je razvijen u ovoj klasi fungicida, tako da nema opasnosti od razvoja ukrštene rezistencije sa postojećim  fungicidima za tretman semena. Usled specifičnog mehanizma delovanja, PLENARIS® predstavlja novi korak u zaštiti od plamenjače suncokreta. Deluje na sve faze u razvojnom ciklusu patogena, što rezultira zdraviljim i snažnijim biljkama suncokreta. PLENARIS® sprečava nastanak infekcije preko korena, što omogućava nesmetano klijanje i razvoj u periodu kada je biljka najosetljivija.
Efekti primene u polju:
Plenaris-seedcare
Mehanizam delovanja se zasniva na inhibiranju vezujućeg proteina oksisterola, pri čemu se remete brojni procesi u ćelijama, kao što su formiranje i održavanje ćelijskih membrana i formiranje složenih lipida koji su neophodni za ćelijsko preživljavanje.
U poređenju sa postojećim rešenjima za tretman semena suncokreta PLENARIS® ispoljava značajno manju učestalost zaraze plamenjačom.

Plenaris-Syngenta-efikasnosti

Veliki broj ogleda sprovedenih u zemljama u okruženju je pokazao da u odnosu na postojeća rešenja na tržištu, PLENARIS® obezbeđuje snažniju i stabilniju zaštitu protiv prouzrokovača plamenjače suncokreta. Kada se seme tretira sa fungicidom PLENARIS®, u polju imamo 80% manje zareženih biljaka u poređenju sa kontrolom koja nije tretirana.
.

Takođe je bitno napomenuti da stimuliše klijanje biljaka, da poseduje povoljne ekotoksikološke osobine  i da u malim količinama primene ispoljava visok stepen zaštite od plamenjače suncokreta.

 

Registracija:

Usev Količina primene Oboljenje Karenca Vreme primene
suncokret 125-175 ml/100 kg semena Bolesti semena OVP Tretiranje semena u doradnim centrima.