PIANO

Kategorija:
Aktivna materija:
Tifensulfuron-metil 750 g/kg
Formulacija:
Vododisperzibilne granule (WG)
Klasifikacija rezistentnosti:
B2
Pakovanje:
8 g
Proizvođač:
Chemical Agrosava

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene

Категорије: ,

Опис

Selektivni herbicid za suzbijanje korova u usevu soje i lucerke

SOJA: u količini od 8 g/ha, uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES plus.
Vreme primene: u fazi između prve i treće troliske, a korovi u fazi 2-6 listova.

LUCERKA: u količini 15-20 g/ha, uz dodatak okvašivača ES plus.
Vreme primene: u drugoj godini ili starija, u rano proleće pre početka vegetacije.

Piano suzbija korove: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir (Amaranthus spp.), vidovčica (Anagalis arvensis), prstenak (Anthemis arvensis), pepeljuga (Chenopodium spp.), konica (Galinsoga parviflora), lubeničarka (Hibiscus trionum), mrtva kopriva (Lamium purpureum), kamilica (Matricaria chamomilla), dvornik (Polygonum spp.), ljutić (Ranunculus arvensis), gorušica (Sinapis arvensis) i čistac (Stachys annua).
Zadovoljavajuće deluje na jednogodišnji samonikli suncokret (Helianthus annuus).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Radi proširenja spektra delovanja na korove kao što su: ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), tatula (Datura stramonium), pomoćnica (Solanum nigrum), čičak (Xanthium strumarium), palamida (Cirsium arvense) i poponac (Convolvulus arvensis), u soji se može primeniti kombinacija Savazon 480 (bentazon) 1,2 l/ha + Sinamon (imazamoks) 0,5 l/ha + Piano 8 g/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES plus.
U lucerki, uključujući i mladu, može se kombinovati sa preparatom Butoxone DB, i to: 1,5-2 l/ha Butoxone DB + 8 g/ha Piano (bez okvašivača) kada je lucerka visine 10-15 cm, a korovi 2-6 listova.

Piano je selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevima soje i lucerke. Primenjuje se na već iznikle korove, usvaja se preko listova i brzo se translocira kroz celu biljku do meristemskog tkiva. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze, koja ima ključnu ulogu u biosintezi amino-kiselina sa račvastim lancima.
Osetljivi korovi prestaju sa rastom u roku od nekoliko časova, prvi simptomi su vidljivi nakon nedelju dana, a potpuno uginuće javlja se nakon dve do tri nedelje.

FITOTOKSIČNOST

Primenjen prema uputstvu proizvođača u usevima soje i lucerke nije fitotoksičan.