Klasa:Herbicidi
Opis:Selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.
Proizvođač:Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije:Rimsulfuron
Formulacija:vododisperzibilne granule
Delovanje:Rimsulfuron je sistemični herbicid koji pripada grupi sulfonilurea. Biljka ga usvaja preko korena i lišća i translocira do meristemskih tkiva gde se obavlja inhibicija enzima acetolaktat sintetaze, blokira biosinteza aminokiselina i zaustavlja dalja deoba ćelija i rast korova. Nakon 5 – 10 dana od aplikacije dolazi do pojave simptoma u vidu nekroze i laganog odumiranja korova.
Karenca:Obezbeđena vremenom primene – merkantilni kukuruz
63 dana – silažni kukuruz
Koncentracija:40-60 g/ha
Primena:kukuruz
Pakovanje:30 g, 1 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PERSEJ”

Your email address will not be published. Required fields are marked