Način delovanja
U nepovoljnim vremenskim uslovima (hladno i kišno vreme) može doći do kratkotrajne pojave bledila (nijansa ka žutoj bolji) kod svih navedenih kultura, koje traje 3 – 10 dana i neam nikakav uticaj na razvoj i prinos gajene biljke.

Mogućnost mešanja
Može se mešati sa drugim aktivnim materijama u cilju proširenja spektra delovanja, ali samo sa sredstvima namenjim za suzbijanje širokolisnih korova. Ne mešati sredstvima namenjenim za suzbijanje divljeg sirka. U slučaju primene u tank-miksu neophodno je predhodno proveriti kompatibilnost formulacija.

Ne sme se mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata.

Ne mešati Passat® sa folijarnim đubrivima.

Lucerka
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 – 1,2 l/ha Kada je usev u fazi razvijena tri trolista.

Soja
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 – 1,2 l/ha Kada je usev u fazi 1-3 trolista.

Suncokreti
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 – 1,2 l/ha Od nicanja do faze tri para listova.