Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

PŠENICA

0,4 -0,6 (4 – 6 ml na 100 m²) 0,6 – 0,8 (6 – 8 ml na 100 m²)

Tokom vegetacije, od vlatanja do punog cvetanja (30 – 69 BBCH skale) Tokom vegetacije od kraja klasanja do početka cvetanja (59 – 61 BBCH skale)

DELOVANJE: aktivna materija Protiokonazol, pripada grupi Triazola, deluje tako što inhibira biosintezu ergosterola u ćelijskim membranama patogena.

SPEKTAR DELOVANJA
Prouzrokovači pepelnice (Erysiphe graminis), sive pegavosti lista i klasa (Septoria spp.), lisne rđe (Puccinia spp.) i paleži klasa (Fusarium spp.) pšenice. Prouzrokovač pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)*

PREPORUKE I NAPOMENE:
sa tretiranjem otpočeti po pojavi prvih simptoma bolesti i pre nego što se ostvare uslovi za širenje oboljenja. Odlični rezultati se ostvaruju tretmanima u intervalu od 14 do 21 dan. Primenjuje se uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m²).
Fungicid Olimp je kompatibilan sa većinom sredstava za zaštitu i ishranu bilja ali svakako savetujemo da se pre kombinovanja izvrši proba mešanja. Preparat Olimp se nalazi u proceduri za proširenje registracije za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).