Sistemični fungicid, sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, širokog spektra delovanja. Može se koristiti za suzbijanje velikog broja prouzrokovača bolesti u zasadima voća, ratarskim i povrtarskim usevima.|

Delovanje
Oligosan 25-EC je preparat na bazi aktivne materije tebukonazol koja spada u hemijsku grupu triazola. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Mehanizam delovanja ove grupe se ispoljava inhibicijom enzima koji imaju ulogu u sintezi ergosterola, što dovodi do uginuća gljiva. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 3

Primena
Breskva:
– Prouzrokovača truleži plodova (
Monilinia spp.); 0,5 l/ha, pre ostvarene infekcije kada je breskva 7-14 dana pred berbu.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost. Ne mešati sa preparatima na bazi bakra.
→ Treba izbegavati upotrebu DMI fungicida više puta u toku godine, a naročito u uzastopnim tretmanima, zatim alternativnu primenu sa drugim DMI fungicidima da ne bi došlo do razvoja rezistentnosti.
→ Tebukonazol je fungicid širokog spektra delovanja koji se uspešno koristi i u zasadima jabuke za suzbijanje 
Venturia inaequalis i u zasadima koštičavog voća za suzbijanje Monilinia spp.; može se koristiti i za suzbijanje bolesti strnih žita (pepelnica, rđa, pegavost; odlično deluje na prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator).
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 1 put

Aktivna materija

Tebukonazol 250 g/l

Formulacija

koncentrat za emulziju (EC)

Utrošak vode

1000 l/ha

Karenca

7 dana

Pakovanje

1 ml, 1 l