Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi u voćarstvu, povrtarstvu i ratarstvu

Primena
-U zasadu jabuke: za subijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella), u koncentraciji 0,015-0,02% (1,5-2ml u 10l vode) tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica.
-U zasadu kruške: za suzbijanje kruškine buve (Psylla pyri), u koncentraciji 0,015-0,03% (1,5-3ml u 10l vode) tretiranjem na početku piljenja larvi.
-U zasadu vinove loze: za suzbijanje sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) u koncentraciji 0,015-0,03% (1,5-3ml u 10l vode) tretiranjem 10-14 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica.
-U usevu krompira: za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini primene od 0,15-0,3 l/ha (1,5-3ml na 100 m²) tretiranjem pri masovnom piljenju larvi (oko 30%), pre razvoja larvi  četvrtog stadijuma.
-U usevu šećerne repe: za suzbijanje lisne sovice (Mamestra brassicae) u količini primene od 0,15-0,3 l/ha (1,5-3ml na 100 m²) tretiranjem pri masovnom piljnju gusenica, pre razvoja larvi gusenica petog stupnja.
-U usevu kupusa: za suzbijanje velikog kupusara (Pieris brassicae) u količini primene od 0,15-0,3 l/ha (1,5-3ml na 100 m²) tretiranjem pri masovnom piljenju gusenica, pre razvoja larvi gusenica petog stupnja.
-U usevu krastavca i paradajza: u polju, za suzbijanje bele mušice-leptiraste vaši (Trialeurodes vaporarium) u koncentraciji 0,02-0,03% (2-3ml u 10l vode) tretiranjem pri prvoj pojavi štetočina.

Aktivna materija

Cipermetrin 200 g/l

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Utrošak vode

600 – 1000 l/ha (voće, vinova loza)
200 – 400 l/ha (ratarstvo i povrtarstvo)

Karenca

7 dana za krastavce i paradajz
14 dana za krompir, kupus, jabuku i krušku
21 dan za vinovu lozu
28 dana za šećernu repu

Pakovanje

50ml, 100 ml, 1l