NAČIN DELOVANJA:
Etofumesat, aktivna materija preparata Nortron Super, usvaja se od strane uskolisnih korova putem koleoptila, dok je širokolisni korovi usvajaju putem korenovog sistema. Inhibira deobu ćelija, metabolizam lipida u korovskim biljkama i razvoj meristema.
PRIMENA:
Koristi se u usevu šećerne repe:

– dvokratno (tzv. ”split” – aplikacija, radi bolje efikasnosti i sigurnije selektivnosti); prvi tretman, u količini 1 l/ha Nortron Super + 1 l/ha preparata Betanal AM 11 NEW, tretiranjem kada repa ima razvijena 2 lista (faza 12 BBCH-skale), a korovi u fazi od kotiledona do razvijena 2 lista i drugi tretman, u količini 1 l/ha Nortron Super + 1 l/ha preparata Betanal AM 11 NEW, tretiranjem 7-10 dana nakon prvog tretmana;

 

– trokratno (“split” – aplikacija) u kombinaciji 1l Nortron Super + 1l Betanal AM 11 New, kada je šećerna repa u fazi od dva stalna lista, a većina korova u fazi kotiledona;

 

Utrošak vode: 200-400 l/ha.

 

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom, odnosno u “split” aplikaciji dva ili tri puta.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:
– može se mešati sa preparatima iz porodice Betanala.

– pre primene u kombinaciji sa drugim preparatima, treba napraviti probu mešanja.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
Obezbeđena vremenom primene preparata u usevu šećerne repe.
SPEKTAR DELOVANJA:
Jednogodišnji uskolisni (travni) korovi: livadarka jednogodišnja (Poa annua), mišji repak (Alopecurus myosuroides), ovas njivski (Avena fatua), svračica crvena (Digitaria sanguinalis), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);

Jednogodišnji širokolisni korovi: broćika lepuša (Galium aparine), mišjakinja obična (Stellaria media), mrtva kopriva obična (Lamium amplexicaule), pomoćnica obična (Solanum nigrum), prstenak poljski (Anthemis arvensis), tušt obični (Portulaca oleracea).

NAPOMENE:
– preparat ne koristiti kada je temperatura vazduha iznad 25°C ili ako se očekuju velike temperaturne oscilacije;

– preparat se ne sme koristiti na veoma lakom, peskovitom zemljištu ili na preteškim zemljištima, sa velikim sadržajem humusa (preko 5% humusa);

– pre setve drugih useva naredne godine, zemljište treba preorati na dubinu od najmanje 20 cm.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NORTON SUPER”

Your email address will not be published. Required fields are marked