Problemi koje možete rešiti

 • Proso korovsko

  Echinochloa-crus-gall image
 • Poponac njivski

  Convolvulus arvensis image
 • Palamida njivska

  Cirsium arvense image
 • Boca obična

  Herbicides Pattern Image
 • Pepeljuga obična

  Chenopodium-album image
 • Lipica teofrastova

  Abutilon image
 • Ladolež

  Herbicides Pattern Image
 • Pomoćnica obična

  Herbicides Pattern Image
 • Dvornik veliki

  Herbicides Pattern Image
 • Suncokret samonikli

  Herbicides Pattern Image
 • Muhar sivi

  Setaria-glauca image
 • Muhar zeleni

  Herbicides Pattern Image
 • Sirak divlji

  Sorghum-halepense image
 • Tatula obična

  Herbicides Pattern Image
 • Sirak divlji iz semena

  Sorghum-halepense image
 • Gorčika obična

  Herbicides Pattern Image
 • Gorušica poljska

  Sinapis-arvensis image
 • Čistac jednogodišnji

  Herbicides Pattern Image

 

 

KUKURUZ

U usevu kukuruza se primenjuje:

1. Jednokratno:
 • u količini 1 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova, tretiranjem kada je kukuruz u fazi 2-8 razvijenih listova, a korovi u fazi 2-6 razvijenih listova;
 • u količini 1,25 l/ha za suzbijanje višegodišnje uskolisne korovske vrste divljeg sirka iz rizoma (Sorghum halepense), tretiranjem kada je sirak visine 15-20 cm.
2. Dvokratno:
 • prvo tretiranje: u količini 0,5 l/ha tretiranjem kada su jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 razvijenih listova, a divlji sirak (S. halepense) tek iznikao;
 • drugo tretiranje: u količini 0,75 l/ha tretiranjem kada su se jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi regenerisali, a divlji sirak (S. halepense) visine 15-20 cm.
3. U kombinaciji:
 • u količini 1 l/ha Nicogan®+1,5 l/ha Bromoterb® tretiranjem kada je kukuruz u fazi 2-6 razvijenih listova, a korovi u fazi 2-6 razvijenih listova.
 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom u jednokratnoj ili dvokratnoj primeni
 • Karenca: obezbeđena vremenom primene za kukuruz